Compliance management system (CMS)

Dátum semináru: 09.05.2024 - 09.05.2024

Dátum semináru: 17.07.2024 - 17.07.2024

Dátum semináru: 30.10.2024 - 30.10.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: PrávoLegislatíva zákony od 220 € bez DPH

Školitel

Ján Maxim

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Cieľom školenia je predstaviť a vysvetliť účastníkom, čo pre organizáciu predstavuje systém riadenia súladu (CMS) v praxi. Počas školenia sa účastníci zoznámia s hlavnými prvkami CMS, ktorý má organizácii poskytnúť najmä prehľad o dodržiavaní predpisov a má zaistiť kontrolu nad vnútornými predpismi. CMS napomáha zabezpečiť, aby zamestnanci pochopili povinnosti vyplývajúce z interných predpisov a pomáha proaktívne riešiť riziká spojené so zmenou ponuky produktov a služieb.
Seminár je určený zamestnancom organizácií, ktorí majú zodpovednosť za compliance
 • Vysvetlenie funkcie jednotlivých prvkov CMS
 • Dohľad predstavenstva
  • Základné úlohy predstavenstva v oblasti CMS
 • Compliance
  • Základné úlohy a povinnosti compliance
  • Program compliance
  • Hodnotiaca správa compliance
 • Vnútorný audit ako prvok CMS
 • Riadenie compliance rizík
 • Riešenie podnetov a sťažností od klientov
 • Praktické príklady
Seminár je určený zamestnancom organizácií, ktorí majú zodpovednosť za compliance