Čo so sebou prináša Smernica NIS 2 a na čo je potrebné sa pripraviť

Dátum semináru: 17.05.2024 - 17.05.2024

Dátum semináru: 16.08.2024 - 16.08.2024

Dátum semináru: 25.10.2024 - 25.10.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: Právo od 220 € bez DPH

Školitel

JUDr. Štefan Pilár

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

U prevádzkovateľov základných služieb ešte neprebehlo ani prvé kolo auditov kybernetickej bezpečnosti, pričom súlady s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti sa pohybujú na nízkych percentách, a z Európy prichádza už v poradí druhá Smernica na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti, ktorá má nahradiť tú pôvodnú, pôvodkyňu existencie slovenského zákona o kybernetickej bezpečnosti a priniesť so sebou najmä rozšírenie povinných osôb, ktoré budú po novom spadať pod túto novú reguláciu, nové, širšie a komplexnejšie požiadavky a vyššie sankcie.
Prevádzkovateľom základných služieb, poskytovateľom digitálnych služieb, ďalším subjektom chrániacim svoje informačné aktíva, jednotlivo pracovníkom IT oddelení, bezpečnosti, CISO, DPO, právnikom, poskytovateľom služieb pre oblasť kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.
  • Úvod do kybernetickej bezpečnosti (terminológia, subjekty, vzťahy)
  • Prehľad európskej a národnej legislatívy pre oblasť kybernetickej bezpečnosti, identifikácia kolízií a vymedzenie vzájomného vzťahu identifikovaných právnych predpisov
  • Čo je to Smernica NIS II a čo so sebou prináša
  • Identifikácia subjektov, na ktoré sa Smernica NIS II bude vzťahovať
  • Komparácia požiadaviek súčasného zákona o kybernetickej bezpečnosti a Smernice NIS II
  • V krátkosti k účinnosti Smernice NIS II, lehotám na plnenie jej požiadaviek a sankciám
Prevádzkovateľom základných služieb, poskytovateľom digitálnych služieb, ďalším subjektom chrániacim svoje informačné aktíva, jednotlivo pracovníkom IT oddelení, bezpečnosti, CISO, DPO, právnikom, poskytovateľom služieb pre oblasť kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.