CASH FLOW – Prehľad peňažných tokov a jeho zostavenie

Dátum semináru: 19.04.2024 - 19.04.2024

Dátum semináru: 17.06.2024 - 17.06.2024

Dátum semináru: 09.08.2024 - 09.08.2024

Dátum semináru: 28.10.2024 - 28.10.2024

Dátum semináru: 09.12.2024 - 09.12.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: ÚčtovníctvoManažmentRiadenieCash flow od 220 € bez DPH

Školitel

Ing. Peter Andrišin

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Získate vedomosti o CASHFLOW a porozumiete mu, spoznáte faktory ktoré naň vplývajú a zistíte, ako CASHFLOW ovplyvňuje rozhodnutia manažmentu. Naučíte sa stanoviť cieľ CASHFLOW a ako ho naplánovať. Odhalíte zjavné aj skryté súvislosti medzi účtovníctvom a účtovnou závierkou a spôsob, ako odhaliť chyby v predchádzajúcich krokoch a ako predchádzať rizikám likvidity (nedostatočnej aj prebytkovej). Zostavenie výkazu CASHFLOW počas kurzu je samozrejmosť.
všetkým majiteľom firiem a ich riadiacim pracovníkom, ktorí už dnes pociťujú nedostatok peňazí na rozvoj podnikania (tí ktorí ho nepociťujú by si mali dať skontrolovať účtovníctvo) a ich účtovníci (-čky), ktoré výkaz CASHFLOW zostavujú 1x ročne
  • Modul: Vymedzenie pojmov – definícia, položky výkazu a ukazovatele cash flow,
  • Modul: Finančné riadenie – vplyv na riadenie podniku, ovplyvňujúce faktory a metódy riadenia prevádzkového cashflow,
  • Modul: Cieľ – stanovenie cieľa, plánovanie a metódy zostavenia výkazu cash flow,
  • Modul: Finančná analýza – vzťah medzi účtovníctvom a cash flow, väzby medzi účtovnou závierkou a cash flow,
  • Kontrola vs. Controlling –ako overiť správnosť predkladaného cash flow, ako predchádzať rizikám likvidity a chybám.
všetkým majiteľom firiem a ich riadiacim pracovníkom, ktorí už dnes pociťujú nedostatok peňazí na rozvoj podnikania (tí ktorí ho nepociťujú by si mali dať skontrolovať účtovníctvo) a ich účtovníci (-čky), ktoré výkaz CASHFLOW zostavujú 1x ročne