AML pre pokročilých

Dátum semináru: 19.09.2024 - 19.09.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: PrávoLegislatíva zákony od 220 € bez DPH

Školitel

Ján Maxim

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Kvalitné školenie, ktoré účastníkov oboznámi s problematikou AML do hĺbky.
všetkým záujemcom o problematiku

Program proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu (§20) – novinky

  • povinnosť zisťovať konečného užívateľa výhod,
  • zvýšená starostlivosť – Politicky exponované osoby,
  • Zmeny ohľadne starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
  • Povinnosť povinných osôb zvýšiť stupeň a povahu monitorovania obchodného vzťahu.

Uplatňovanie rizikovo orientovaného prístupu

  • identifikácia AML rizík,
  • hodnotenie AML rizík,
  • monitoring AML rizík,
  • opatrenia na elimináciu AML rizík

Postupy získavania a overovania informácii o konečných užívateľoch výhod

Riadenie rizík súvisiacich s politicky exponovanými osobami (PEP)

De-risking

Riadenie rizík súvisiacich s financovaním terorizmu (FT)

Príklady porušenia zákona AML

všetkým záujemcom o problematiku