Ako správne vypočítať, stanoviť a obhájiť predajnú cenu

Dátum semináru: 10.09.2024 - 10.09.2024

Dátum semináru: 03.12.2024 - 03.12.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: ManažmentRiadeniePrávoCash flow od 220 € bez DPH

Školitel

Ing. Peter Andrišin

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Ako správne stanoviť a obhájiť predajnú cenu je dôležitá téma pre obchodníkov i podnikateľov, pretože cena výrazne ovplyvňuje úspech predaja a ziskovosť podniku.
Školenie je určené obchodníkom, predajcom, podnikateľom a všetkým záujemcom o danú problematiku.

Ako správne vypočítať, stanoviť a obhájiť predajnú cenu je dôležitá téma pre obchodníkov, predajcov a podnikateľov, pretože cena je jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich úspech predaja a ziskovosť podniku.

Úvod do cenotvorby:

 • Prečo je dôležité mať správne stanovenú predajnú cenu? (Význam cenotvorby)
 • Faktory ovplyvňujúce cenotvorbu: náklady, trhové podmienky, konkurencia, hodnota pre zákazníka atď.
 • Rozdiel medzi nákladovou, hodnotovou a konkurenčnou cenotvorbou.

Výpočet nákladov:

 • Identifikácia rôznych druhov nákladov súvisiacich s výrobou alebo poskytovaním služby a ich kategorizácia.
 • Fixné a variabilné náklady a ich vplyv na stanovenie ceny.
 • Metodika TCO – Celkové náklady počas používania produktu / služby.

Výskum trhu a konkurencie:

 • Ako zhromažďovať informácie o trhu a cenách konkurencie.
 • Analýza konkurenčného prostredia.
 • Určenie unikátnej predajnej hodnoty a výhody voči konkurencii.

Stratégie cenotvorby:

 • Rôzne prístupy k cenotvorbe (napr. zisková, zákaznícka, trhová orientácia).
 • Cenová diferenciácia na základe segmentácie zákazníkov.
 • Penetračná cena, cenová stabilita, cenová elasticita.

Psychológia cien:

 • Vplyv cien na vnímanie hodnoty produktu.
 • Efektívne spôsoby zaokrúhľovania cien.
 • Použitie psychologických trikov na zvýšenie atraktivity ceny.

Stanovenie predajnej ceny:

 • Výber vhodnej cenovej stratégie pre daný produkt alebo službu.
 • Použitie cenovej matice, analýza cenových bodov.
 • Určenie optimálnej ceny vzhľadom k nákladom, trhovým podmienkam a cieľom podniku.

Obhajoba predajnej ceny:

 • Ako presvedčiť zákazníkov o správnosti stanovenej ceny.
 • Komunikácia hodnoty produktu/služby a prínosov pre zákazníka.
 • Odpovedanie na námietky týkajúce sa ceny.

Dynamická cenotvorba:

 • Prispôsobovanie cien na základe sezónnych vplyvov a meniacich sa trhových podmienok.
 • Cenové stratégie v rámci rôznych fáz životného cyklu produktu.

Monitorovanie a optimalizácia cien:

 • Sledovanie vývoja trhu a konkurencie.
 • Vyhodnocovanie úspešnosti cenovej stratégie.
 • Prispôsobovanie cien na základe spätnej väzby od zákazníkov.

Etické a právne aspekty cenotvorby:

 • Zodpovednosť pri stanovovaní cien.
 • Dodržiavanie právnych predpisov.

Každý z týchto bodov predstavuje dôležitý aspekt cenotvorby, ktorý preberieme počas kurzu. Účastníci získajú dostatočné vedomosti a nástroje na efektívne stanovenie a obhajobu predajných cien, aby mohli lepšie konkurovať na trhu a dosiahnuť úspech v podnikaní.

Školenie je určené obchodníkom, predajcom, podnikateľom a všetkým záujemcom o danú problematiku.