Ako správne uzavrieť zmluvu o informačnej technológii a softvére

Dátum semináru: 03.06.2024 - 03.06.2024

Dátum semináru: 16.09.2024 - 16.09.2024

Dátum semináru: 22.11.2024 - 22.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: Verejná správaRiadeniePrávoLegislatíva zákonyVerejné obstarávanie-uchádzač od 220 € bez DPH

Školitel

Mgr. Zuzana Motúzová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Na seminári Ako správne uzavrieť zmluvu o informačnej technológii a softvére sa dozviete o najčastejších chybách pri uzatváraní zmlúv v oblasti informačných technológií. Zoznámime Vás s mladou a rozvíjajúcou sa oblasťou práva a spôsobmi jej využitia vo firmách vo Váš prospech. Naučíte sa základné právne a organizačné spôsoby zabezpečenia Vašich údajov a Vášho know-how.
Manažéri, majitelia firiem, obstarávatelia, starosta obce, primátor mesta a mestských častí, pracovníci vo verejnej správe.
 • Právo informačných technológií a jeho podkategórie (nové technológie a médiá a formujúce sa oblasti práva).
 • Základy záväzkového práva, základy tvorby zmlúv.
 • Počítačový program, softvér a technológie ako predmety práv a právnych vzťahov – čo môže byť predmetom práv v oblasti informačných technológií.
 • Spôsoby právnej ochrany informačných technológií a softvéru, preventívne a následné prostriedky ochrany (mimosúdna a súdna ochrana softvéru, rozhodcovské konanie v oblasti IT).
 • Autorské práva a práva duševného vlastníctva v oblasti práva informačných technológií.
 • Predpoklady pre tvorbu zmlúv v IT – technické pojmy (zdrojový, strojový kód a ďalšie), druhy softvéru, vývojové fázy softvéru.
 • Zmluvné vzťahy v IT – špecifiká a základné pojmy.
 • Najčastejšie chyby pri uzatváraní zmlúv v oblasti informačných technológií.
 • Zmluvy o nadobúdaní softvéru a informačných technológií (kúpna zmluva, licenčná zmluva, dielo na objednávku, zmluva o dielo, zmluva o vývoji a dodávke softvéru/informačného systému, zmluva o dodávke a implementácii softvéru, systémová integrácia).
 • Zmluva o vývoji a dodávke softvéru/informačného systému (predmet zmluvy a jeho súčasti, účastníci, problematika špecifikácie predmetov zmlúv (analýza, špecifikácia, dokumentácia), fázy plnenia, práva a povinnosti strán, súčinnosť, odovzdanie a prevzatie plnení, mlčanlivosť, práva duševného vlastníctva, projektové riadenie a ďalšie).
 • Nakladanie so softvérom (zmluvy o nakladaní s licenciou/ majetkovými právami, distribučné zmluvy).
 • Servisné zmluvy (zmluva o podpore a údržbe, zmluva o zaškolení, service level agreement (SLA), konzultačné služby).
 • Zmluvy na diaľku, outsourcingová zmluva, zmluva o mlčanlivosti (NDA), Software as a service agreement (SaaS).
 • Právne vzťahy so zamestnancami a dodávateľmi.
 • Ochrana predmetov duševného vlastníctva v rámci firiem, ochrana informácií.
Manažéri, majitelia firiem, obstarávatelia, starosta obce, primátor mesta a mestských častí, pracovníci vo verejnej správe.