Ako pripraviť zmluvu na dodávku stavebných prác

Dátum semináru: 04.09.2024 - 04.09.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: ManažmentRiadenie od 300 € bez DPH

Školitel

Dr. Ing. Milan Oleríny

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Viete, ako pripraviť dobrú zmluvu na dodávku stavebných prác? Kurz je vedený skúseným odborníkom na prípravu projektov investičnej výstavby, ktorý vám vysvetlí základné princípy a pravidlá na prípravu zmluvy na projektové práce v súlade s podmienkami OZ a rovnako na podmienky FIDIC, s ktorými majú projektanti u nás málo skúseností.
Webinár je určený pre pracovníkov prípravy, oddelenia ponúk, investorov, projektantov, právnikov, technikov na prípravu projektov a ich ocenenia, ktorí sa venujú príprave investičnej výstavby a chcú znížiť riziko vyplývajúce zo zmlúv o dielo s priamym dopadom na priebeh stavebného projektu.
 • Rozbor naviacprác zmlúv o dielo a ich dopad na cenu diela
 • Zmluva o dielo na základe podmienok OZ
 • Typy a formy zahraničných zmlúv na stavebné práce (FIDIC ŽK, ČK)
 • Zmluva na stavebné práce na základe podmienok FIDIC – výhody, nedostatky
 • Požiadavky na Technické špecifikácie a štandardy materiálov
 • Požiadavky na jednoznačnosť a úplnosť zadania
 • Prílohy zmluvy, ich význam, rozsah, platnosť, previazanosť a použitie v ZoD
 • Požiadavky na súlad zmluvy s podmienkami VO
 • Nástroje na zabezpečenie plnenia dodávateľa (poistenie, zádržné z platieb, banková zábezpeka, penále)
 • Riziká investora v prípade nevhodnej zmluvy na stavebné práce
 • Ako (ne)pripraviť zmluvu o dielo
Webinár je určený pre pracovníkov prípravy, oddelenia ponúk, investorov, projektantov, právnikov, technikov na prípravu projektov a ich ocenenia, ktorí sa venujú príprave investičnej výstavby a chcú znížiť riziko vyplývajúce zo zmlúv o dielo s priamym dopadom na priebeh stavebného projektu.