Ako predchádzať vyhoreniu

Dátum semináru: 12.09.2024 - 12.09.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Marketing a predaj

Kategória: MarketingPredaj od 260 € bez DPH

Školitel

Mgr. Katarína Fitala ACC

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Syndróm vyhorenia je skutočný. Nielen preto, že je zaradený v MKCH ako faktor ovplyvňujúci zdravotný stav. Dokáže zatočiť so životmi tých, ktorých sa týka, ich najbližších, rodín, kolegov. Jeho dopad cíti veľká časť spoločenstva, v ktorom sa človek, ktorý vyhorel, pohyboval. Osveta môže byť cestou k prevencii. Predchádzanie vyhoreniu je spôsob, ako si začať intenzívnejšie uvedomovať to, čo nám škodí a čo, naopak, pre seba potrebujeme v pracovnom a osobnom živote.
Školenie je určené všetkým záujemcom o problematiku.
  • Syndróm vyhorenia
  • Fázy procesu vyhorenia
  • Čo strácame, ak vyhorievame
  • „Predisponovanosť“ vyhorieť
  • Vonkajšie faktory
  • Eliminácia vonkajších faktorov na úrovni firmy
  • Práca na sebapoznaní
Školenie je určené všetkým záujemcom o problematiku.