Ako na ESG nákupy

Dátum semináru: 14.05.2024 - 14.05.2024

Dátum semináru: 16.09.2024 - 16.09.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: PrávoLegislatíva zákony od 260 € bez DPH

Školitel

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

NOVINKA. Cieľom školenia je pomôcť účastníkom implementovať prvky ESG do firemného prostredia. Zároveň vás naučíme ako nastaviť proces firemného nákupu tak, aby rešpektoval ESG problematiku a zároveň bol úspešný.
Zamestnanci firiem zodpovední za nákupy Manažéri a vedúci pracovníci Osoby zodpovedné za udržateľnosť a ESG v rámci firmy

Problematika ESG si nachádza cestu aj do slovenského prostredia. Pripravili sme pre Vás prvý únikátny seminár ktorý si dáva za cieľ napomôcť účastníkom nielen implementovať prvky ESG do svojho firemného prostredia, ale najmä pochopiť a nastaviť proces firemného nákupu tak, že skutočne nákupy budú rešpektovať ESG problematiku a zároveň bude proces firemného nákupu úspešný.

V praxi sa ukazuje, že skúsenosti so zeleným resp. sociálnym verejným obstarávaním predstavujú v súčasnosti game changer pri ESG nákupoch. Nepostačuje len zavedenie ESG štandardov do firmy. Je potrebné v dennodennej praxi nastavovať firemné nákupy tak, aby ESG neohrozilo bežný chod spoločnosti, ale zároveň firemné nákupy rešpektovali politiku ESG.

Úvod do ESG nákupov

 • Čo je ESG a prečo je dôležité pre firemné nákupy
 • Legislatívne východiská a ESG štandardy
 • Nedostatok informácií a znalostí o ESG kritériách
 • Náročnosť na definovanie a meranie ESG kritérií

Vzťah ESG a zeleného verejného obstarávania

 • Ako nastaviť ESG kritériá cez štandardy zeleného verejného obstarávania
 • Praktické skúsenosti so zeleným a sociálnym verejným obstarávaním

Modelové príklady využitia ESG aspektov pri nákupoch

 • Stavebné práce – novostavba/rekonštrukcia
 • IT zákazky
 • Tlač
 • Nábytok

Praktické kroky k implementácii ESG v obstarávaní

 • Monitorovanie dodávateľov a subdodávateľov
 • Začlenenie ESG kritérií do zadávacích podmienok
 • Monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia zákazky

Otázky a odpovede

Zamestnanci firiem zodpovední za nákupy Manažéri a vedúci pracovníci Osoby zodpovedné za udržateľnosť a ESG v rámci firmy