EkonomikaPodpora startupovSlovensko xa Publikované 30. mája 2018 zobraziť celý profil

Žiaci stredných škôl už na strednej škole venujú veľkú pozornosť etike v podnikaní. Šestnásť finalistov súťaže Vedieť sa právne rozhodnúť dnes riešilo otázku nekorektného získavania informácii vo verejnej súťaži a museli obhájiť svoje názory pred odbornou porotou. Víťazmi súťaže sa stali študenti z Gymnázia, Varšavská 1, Žilina.

Až 42 aktívnych stredoškolákov sa zapojilo do 14. ročníka súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť, ktorej hlavným zámerom je umožniť mladým ľuďom vyjadriť  svoj názor na etické problémy vyskytujúce sa aj v slovenskej spoločnosti. V rámci prvého kola súťaže žiaci stredných škôl riešili prípadovú štúdiu zameranú na formu spravodlivého obchodu Fair Trade.

Vyjadrovali svoj názor a postoj k dôveryhodnosti tohto konceptu a ako naučiť Slovákov nakupovať Fair Trade produkty. Na základe tejto prípadovej štúdie porota rozhodla o ôsmich finalistoch, ktorí riešili otázku nekorektného získania informácii vo verejnej súťaži.

Odborná porota, ktorej členmi boli zástupcovia spoločnosti Hewlett Packard Enterprise Slovakia brala do úvahy nie len názor študentov, ale aj celkový dojem prezentácie tímu a úroveň komunikačných zručností jeho členov. Tohtoročné zadanie však nebolo jednoduché.

V súčasnosti sa s nespravodlivým súťažením stretávajú spoločnosti podnikajúce na Slovensku pomerne často. “V spoločnosti HPE našu etickú zodpovednosť berieme veľmi vážne a aj preto dlhodobo podporujeme vzdelávací program JA Etika v podnikaní. Našu víziu: “Víťazstvo tým pravým spôsobom“, by sme radi priblížili aj mladým ľudom a podnietili u nich dôležitosť vnímania etických a morálnych hodnôt a formovanie vlastných etických postojov,“ hovorí Santiago Aguado, generálny riaditeľ HPE Slovakia. Zároveň dodáva, že každý z nás sa musí snažiť o čo najvyšší stupeň osobnej morálky v záujme ochrany etických hodnôt, preukazovať úctu svojim spolupracovníkom, ako aj zákazníkom, dodávateľom a všetkým ostatným partnerom spoločnosti.

„Bola to výborná skúsenosť, v ktorej sme si mohli vyskúšať prezentovať pred obecenstvom, pripravovať sa v obmedzenom čase, improvizovať, zažiť stres, preniesť sa na chvíľu do sveta dospelých a riadiť firmu. Boli sme radi, že táto súťaž je založená na našich vlastných názoroch, čo ju odlišuje od iných vedomostných súťaží. Súťaž bola na vysokej úrovni a všetko bolo dobre zabezpečené. Dúfam ,že takýchto súťaží bude viac, radi sa do nich zapojíme.“, reagoval víťaz súťaže Tomáš Moravčík, Gymnázium Varšavská 1, Žilina.

Víťazi súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť 2018:

  1. miesto: Zuzana Košturiaková, Tomáš Moravčík – Gymnázium, Varšavská 1, Žilina
  2. miesto: Lucia Sedláčková, Tomáš Löwenberg – Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava
  3. miesto: Tatiana Drevená, Barbora Horehájová – Gymnázium, Varšavská 1, Žilina

„Program JA Etika v podnikaní má za cieľ rozvíjať správne etické hodnoty a postoje žiakov, nie len tie osobné, ale tie, ktoré sa týkajú firiem. Spoločensky zodpovedné podnikanie, etický kódex firmy, či správny postoj voči korupcii nesmú byť len slovami na papieri. Musíme o ich vplyve na chod spoločnosti učiť žiakov už na školách, len tak môžeme budovať uvedomelú a spravodlivú spoločnosť,“ povedal Peter Kalčevský, programový riaditeľ JA Slovensko.

Víťazi súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť – Zuzana Košturiaková, Tomáš Moravčík

JA Etika v podnikaní

Vzdelávací program je určený pre 1. – 4. ročník stredných škôl a už 16 rokov prebúdza aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie etických hodnôt a podnecuje medzi študentami diskusiu o platnosti univerzálnych etických princípov. Svojím široko koncipovaným obsahom reaguje na najaktuálnejšie trendy v oblasti etiky podnikania.

Súčasťou jednotlivých tematických blokov sú rôzne aktivity na tvorbu hodnôt a formovanie vlastných etických postojov. Tento vzdelávací program, ktorý realizuje nezisková organizácia Junior Achievement (JA) Slovensko, je odporúčaný aj v Pedagogicko-organizačných pokynoch 2018/2019.