Duševné vlastníctvoPrávo a legislatíva xa Publikované 18. januára 2021 zobraziť celý profil

Stretli ste sa s tým, že konkurencia okopírovala vaše logo či názov? Proti tomu sa môžete teraz brániť a dokonca získať aj dotáciu až do výšky 1500 €. V rámci grantového programu Ideas Powered for Business SME Fund poskytuje EÚ príspevky v súvislosti s duševným vlastníctvom firmy. 

Kto môže požiadať o dotáciu?

Dotácia na služby súvisiace s duševným vlastníctvom je určená pre malé a stredné podniky. Ak podnik spĺňa oficiálnu definíciu malého a stredného podniku, môže podať žiadosť. Zjednodušene ide o podniky do 250 zamestnancov, ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov eur a/alebo celková ročná bilančná suma neprevyšuje 43 miliónov eur.

Na čo môžete dotáciu použiť?

Prostredníctvom dotácie vám môžu byť nahradené poplatky za dva typy služieb. Prvou je registrácia ochrannej známky alebo dizajnu. Úspešnému žiadateľovi bude preplatená časť registračného poplatku za ochrannú známku alebo dizajn. 

Druhou službou je včasná diagnostika v oblasti duševného vlastníctva, tzv. rešerš. V rámci toho odborníci na duševné vlastníctvo preskúmajú podnikateľský model MSP, jeho výrobky a / alebo služby a plány rastu, aby na základe nich mohli vytvoriť stratégiu. Na tom základe  sa môžete lepšie rozhodnúť, ako rozvíjať duševné vlastníctvo firmy, aké ochranné známky či dizajny registrovať a ako nastaviť celkovú stratégiu.

Služby včasnej diagnostiky poskytuje v rámci SR len Úrad priemyselného vlastníctva. Úspešnému žiadateľovi bude preplatená časť poplatku za rešeršné služby. 

Článok pokračuje pod reklamou

Koľko peňazí môžete dostať?

Prostredníctvom dotácie môže dostať zľavu 75% na služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva a 50% na registračný poplatok na ochrannú známku alebo dizajn.  Maximálna výška dotácie je 1500 €.  

Príklad: Základný poplatok za registráciu ochrannej známky EÚ je 850 €. Úspešnému žiadateľovi bude preplatených 50% poplatku, t.j. ušetrí 425 €. 

Kedy môžete požiadať o dotáciu na ochrannú známku a dizajn?

O dotáciu je možné žiadať vo viacerých obdobiach, a to:

  • od 11. januára do 31. januára 2021
  • od 1. marca do 31. mraca 2021
  • od 1. mája do 31. mája 2021
  • od 1. júla do 31. júla 2021
  • od 1. septembra do 31. septembra 2021

Odporúčame však podávať prihlášku vždy na začiatku daného obdobia, aby sa vaše šance na získanie dotácie zvýšili. 

Môžete podať aj viac žiadostí?

V jednom časovom úseku je možné predložiť iba jednu žiadosť pre služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva alebo zapísanie ochrannej známky a / alebo dizajnu. Žiadať je možné o príspevok aj pre obe služby, a to prostredníctvom jednej žiadosti. Príspevok na registráciu ochrannej známky sa môže vzťahovať aj na viacero ochranných známok. 

Kedy dostanete peniaze?

O tom, či bola vaša žiadosť úspešná sa rozhoduje v priebehu februára a marca. Rozhodnutie o udelení bude vám, resp. vašej kontaktnej osobe doručené mailom. Až po obdržaní oznámenia o získaní dotácie môžete podať návrh na registráciu ochrannej známky alebo dizajnu, príp. požiadať o služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva.

Po tom, ako vám bude služba poskytnutá, uplatníte si nárok na preplatenie časti zaplateného poplatku. Po schválení informácií a dokumentácie sa peniaze posielajú do jedného mesiaca. 

Ako vám môžeme pomôcť?

Ak rozmýšľate nad registrovaním ochrannej známky, teraz je ideálny čas. Vďaka dotácie môžete ušetriť stovky eur. Radi vám pomôžeme s registráciou národnej ochrannej známky  aj ochrannej známky EÚ a zabezpečíme všetko potrebné pre získanie dotácie. 

Vyberte si jednu z možností a kliknite