23. apríla 2018

POZVÁNKA NA WORKSHOP Partnerstvá pre budúcnosť – Ako spoluprácou podporiť posilnenie duálneho vzdelávania

Organizuje: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou (SŽK) v rámci medzinárodného projektu „Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships“ podporeného z programu Erasmus+ (www.supportapprenticeships.eu/sk) Cieľom workshopu je vypracovanie funkčného modelu spolupráce aktérov podporujúcich vstup zamestnávateľov, žiakov a škôl do systému duálneho vzdelávania. Výstupom bude návrh memoranda o porozumení a akčného …

POZVÁNKA NA WORKSHOP Partnerstvá pre budúcnosť – Ako spoluprácou podporiť posilnenie duálneho vzdelávania Čítajte viac »