16. júla 2018

Ministerstvo financií SR bude obstarávať externé audítorské služby v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020

Ministerstvo financií SR plní v súlade s príslušnou legislatívou EÚ a SR úlohy orgánu auditu pre Program Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020. Povinnosťou orgánu auditu pri plnení svojich úloh je najmä zabezpečenie výkonu systémových auditov, ktorými sa overí riadne fungovanie systému riadenia a kontroly programu a zabezpečenie výkonu auditov operácií vykonávaných …

Ministerstvo financií SR bude obstarávať externé audítorské služby v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 Čítajte viac »