3. januára 2019

Poskytovanie daňového poradenstva bez licencie je trestným činom

Od 1. januára 2019 došlo k úprave skutkovej podstaty trestného činu neoprávneného podnikania. Po novom sa za kvalifikovanú skutkovú podstatu trestného činu neoprávneného podnikania (t.j. s vyššou trestnou sadzbou) považuje poskytovanie služieb bez odbornej kvalifikácie alebo vykonávanie iných odborných činností, ktoré podľa zákona môže vykonávať len ten, kto má osobitnú odbornú spôsobilosť. Znamená to teda, že bez …

Poskytovanie daňového poradenstva bez licencie je trestným činom Čítajte viac »