24. júna 2020

Etika v slovenskom podnikate􏰁ľskom prostredí. Sú pre malé a stredné podniky budúcnosťou profesijné organizácie?

Etika vnáša do podnikania a ekonomického života pravidlá, ktoré regulujú správanie podnikateľ􏰁ských subjektov v záujme zachovania a rozvoja ekonomického systému ako celku. Porušovanie etických pravidiel v podnikaní spôsobuje jednotlivým podnikateľ􏰁om, ale aj ekonomike ako celku, veľ􏰁ké materiálne škody, a do spolo􏰀čnosti vnáša pochybnosti o tom, že podnikať sa dá etickým spôsobom. Vedci z Fakulty managementu …

Etika v slovenskom podnikate􏰁ľskom prostredí. Sú pre malé a stredné podniky budúcnosťou profesijné organizácie? Čítajte viac »