EkonomikaPoľnohospodárstvo xa Publikované 28. apríla 2021 zobraziť celý profil

Plán obnovy je výsmechom do očí slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Uviedol to na tlačovom brífingu pred Úradom vlády SR predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho.

Slovensko sa posilnenia agropotravinárstva z plánu obnovy podľa neho nedočká.

Plán obnovy a odolnosti SR v stredu schválila vláda

Macho pripomenul, že minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO) mal pôvodne žiadať pre agropotravinárstvo z plánu obnovy 2,4 miliardy eur a neskôr už len 1,4 miliardy eur, nakoniec vybojoval pre ozdravenie, oživenie a naštartovanie odvetvia nulu.

Poľnohospodári a potravinári sú sklamaní z tohto výsledku. Vo svetle tohto faktu sa viac ako ročné slová ministra (Mičovského) o vľúdnych lánoch, stromoradiach, remízkach, zadržiavaní vody v krajine javia viac ako humorné a prázdne sľuby,“ zdôraznil Macho.

SPPK podľa neho zásadne nesúhlasí s vylúčením agropotravinárskeho rezortu z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na základe zdôvodnenia Ministerstva financií SR, že sektor je financovaný zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ. 

Považujeme za neprípustné vylúčenie pozemkových úprav z pôvodného návrhu plánu obnovy a odolnosti na úkor zvýšenia alokácie na pozemkové úpravy v návrhu intervenčnej stratégie novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až 2027. Pozemkové úpravy majú výrazne nadrezortný charakter a nemôžu byť financované zo zdrojov primárne určených na rozvoj pôdohospodárstva. Ich realizácia je efektívnym nástrojom na riešenie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, na ochranu prírody a prípravu krajiny na očakávané klimatické zmeny (vodozádržné a protierózne opatrenia), a preto sú vo verejnom a nie rezortnom záujme,“ uviedla agrokomora.

Macho pripomenul, že SPPK vypracovala vlastné priority k plánu obnovy a vzniesla aj pripomienky k materiálu v rámci medzirezortného pripomienkového konania. 

Požadujeme zaradiť poľnohospodárstvo a potravinárstvo do Plánu obnovy a odolnosti SR. Trváme na tom, že agropotravinárske podporné nástroje v pláne obnovy a odolnosti sú obhájiteľné v kontexte potrieb SR a európskych priorít. Mechanizmus EÚ na podporu obnovy a odolnosti je určený na prekonanie koronakrízy, čo si vyžaduje rozsiahle investície a významné reformy aj v oblasti agropotravinárstva,“ uviedla poľnohospodárska a potravinárska komora.

Prípravu slovenského plánu obnovy a odolnosti považuje SPPK za netransparentnú a neparticipatívnu. „Zástupcovia agropotravinárskeho sektora neboli prizvaní do procesu prípravy a nepodieľali sa na formulácii tohto dôležitého dokumentu,“ dodala agrokomora. 

Podľa SPPK treba zobrať na vedomie, že ostatné členské krajiny vo svojich plánoch obnovy na pozadí európskych priorít budujú svoju vlastnú konkurencieschopnosť a odolnosť, čoho súčasťou je v ich prípade aj poľnohospodárstvo a potravinárstvo.

zdroj: TASR / úprava: redakcia