Vedenie a motivácia generácií XYZ

Dátum semináru: 14.05.2024 - 14.05.2024

Dátum semináru: 22.08.2024 - 22.08.2024

Dátum semináru: 17.10.2024 - 17.10.2024

Dátum semináru: 12.12.2024 - 12.12.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Marketing a predaj

Kategória: MarketingPredaj od 220 € bez DPH

Školitel

PhDr. Tatiana Lesayová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Ako viesť a motivovať rôzne generácie zamestnancov vo vašej spoločnosti? Získajte potrebné vedomosti o pracovných očakávaniach a rôznych motiváciách.
Personalistom, manažérom a špecialistom útvarov HR a mzdovým útvarom.

Čo sú generácie X, Y:

  • čo ich formovalo a ako sa prejavujú
  • ako sa navzájom vnímajú
  • výsledky empirických výskumov

Pracovné očakávania a motivácia jednotlivých generácií:

  • v čom sú rovnaké a v čom sú odlišné
  • čo prinesie nástup generácie Z
  • v čom je potrebná zmena vedenia a riadenia

Vplyv pracovných podmienok a prostredia na motiváciu:

  • individuálna práca s predstaviteľmi generácií XYZ
  • age manažment

Ako viesť multigen tímy:

  • špecifiká vedenia
  • efektívna komunikácia a spolupráca v praxi

Vedenie rozhovoru s nemotivovaným pracovníkom

Personalistom, manažérom a špecialistom útvarov HR a mzdovým útvarom.