GDPR – ako sa pripraviť na kontrolu

Dátum semináru: 16.05.2024 - 16.05.2024

Dátum semináru: 23.10.2024 - 23.10.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: PrávoLegislatíva zákony od 220 € bez DPH

Školitel

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

GDPR je účinné už vyše dva roky. Postupne sa realizuje čoraz viac kontrol zo strany Úradu na ochranu osobných údajov, ktoré sú zamerané na prevádzkovateľov a sprostredkovateľov z rôznych oblastí podnikania. Cieľom tohto seminára je objasniť si potrebu nevyhnutnej dokumentácie a na jej podklade sa pripraviť na kontrolu, ako aj priblíženie postupu pri realizácii kontroly.
Majiteľom, konateľom, právnikom a všetkým záujemcom o problematiku GDPR
 • Data mapping a záznamy o spracovateľských činnostiach – ako zdokumentovať tok osobných údajov
 • Splnenie informačnej povinnosti
  • voči zamestnancom
  • voči klientom
  • voči iným osobám
 • Právne vzťahy s inými subjektami – s ktorými sa „vymieňajú“ osobné údaje
  • sprostredkovateľ
  • iný prevádzkovateľ
  • iný príjemca
 • Zásada zodpovednosti a zdokumentovanie interných postupov
  • oznámenie porušenia ochrany údajov
  • uplatenie práv dotknutej osoby
 • Realizácia kontroly
  • na základe podnetu / plánu
  • postup jej priebehu
  • možnosti „obrany“ kontrolovaného subjektu
   • Diskusia, otázky, podnety

   Majiteľom, konateľom, právnikom a všetkým záujemcom o problematiku GDPR