Ekonomika xa Publikované 1. júla 2018 zobraziť celý profil

Centrum právnej pomoci (CPP) opäť zaznamenáva pokútne praktiky, keď tieseň ľudí snažiacich sa o osobný bankrot zneužívajú rôzne spoločnosti či jednotlivci. Centrum v tejto súvislosti pripomína, že stovky eur platia ľudia týmto pochybným subjektom zbytočne. Služby spojené s osobným bankrotom poskytujú totiž podľa zákona výlučne pracoviská CPP, a to bezplatne.

Záujem ľudí o osobný bankrot z mesiaca na mesiac rastie, priblížila riaditeľka centra Eva Kováčechová. Podľa nej sa zároveň s tým stupňuje problém, s ktorým sa čoraz častejšie stretávajú pracovníci klientskych centier CPP po celom Slovensku. „S nárastom záujemcov s nárokom na bezplatnú pomoc od Centra právnej pomoci pribúdajú aj rôzne spoločnosti či jednotlivci, ktorí zneužívajú tieseň dlžníkov uchádzajúcich sa o pomoc,“ priblížila riaditeľka centra prípady, ktoré zaznamenali v kanceláriách v Žiline, Liptovskom Mikuláši, Humennom či Svidníku.

Na ľudí sa obracajú aj fyzické osoby, ktoré nemajú živnostenské či iné oprávnenie

Problémom podľa Kováčechovej tiež je, že viacerí zástupcovia spoločností, jednotlivci a v niektorých mestách aj advokáti sa predstavujú ako „pracovníci“ alebo „spolupracovníci“ CPP, čo klientov zavádza a nadobúdajú dojem, že ide o pôsobnosť tohto centra. Iní zase poskytujú klientom nesprávne informácie, že cez ich spoločnosť budú vybavení rýchlejšie ako cez CPP. Pomocou takýchto pokútnych praktík vyberajú za svoje služby stovky eur. Niekde podľa Kováčechovej dokonca až 600 eur.

Pochybné subjekty klientov nesprávne poučujú o ich povinnostiach a následkoch oddlženia

Často nevybavujú nič osobne, ale za klientov posielajú podania poštou, dokonca aj niekoľko v jednej zásielke. Iní chodia s podaniami osobne, zriedka ich však zastupujú na plnomocenstvo. Vyplnené návrhy podľa poznatkov CPP sú neúplné, sú nedostatočné, prípadne aj chybné.

„Upozorňujeme všetkých klientov hľadajúcich pomoc, aby takýmto subjektom ‚nenaleteli‘. Zamestnanci Centra právnej pomoci sú vyškolení a poskytujú kvalifikované a bezplatné rady a informácie, ktoré im iné subjekty bez zodpovednosti nezabezpečia, a to v konečnom dôsledku môže znamenať, že im bude oddlženie zrušené,“ uviedla riaditeľka CPP.

Na to, že sa viaceré osoby a firmy pokúšajú zarobiť na ľuďoch snažiacich sa o osobný bankrot upozornila už v apríli minulého roka vtedajšia ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), ktorá takéto podnikanie označila za neférové. Ministerstvo malo informácie, že rôzni ľudia a spoločnosti zareagovali na nové pravidlá osobného bankrotu platiace od začiatku marca 2017 a ponúkali za odplatu pomoc s jeho vybavovaním. Za takúto službu pýtajú 200 až 250 eur.

„Chcem každému povedať, že to považujeme za neférové konanie, pretože nakoniec každý, kto chce osobne zbankrotovať, skončí v Centre právnej pomoci. Je zbytočné vyhadzovať ďalšie peniaze,“ uviedla Žitňanská. Pripomenula, že za poradenstvo a vybavenie žiadosti netreba v CPP nič platiť a jedine centrum je oprávnené žiadosti posúdiť.

Dlžníci, ktorí spĺňajú podmienku stavu materiálnej núdze, môžu telefonicky, elektronicky alebo osobne kontaktovať príslušnú kanceláriu Centra právnej pomoci, kde sa objednajú na konzultáciu. Na nej zamestnanci centra poskytnú potrebné informácie, pomôžu vyplniť formulár žiadosti, ktorého súčasťou sú aj prílohy. Zoznam všetkých kancelárií Centra právnej pomoci je uvedený na jeho internetovej stránke – www.centrumpravnejpomoci.sk

zdroj: TASR