EkonomikaPrieskumy a analýzy xa Publikované 28. februára 2023 zobraziť celý profil

Mierny optimizmus z posledného mesiaca minulého a prvého mesiaca nového roku sa vo februári už neopakoval. Pokles dôvery v slovenskú ekonomiku prejavili podnikatelia v priemysle, stavebníctve, službách aj v obchode. Zároveň klesla aj dôvera spotrebiteľov, vzrástli obavy z vývoja nezamestnanosti, ale aj celkovej hospodárskej situácie.

Nálada podnikateľov a spotrebiteľov na Slovensku sa po dvoch mesiacoch zlepšenia vo februári medzimesačne opäť zhoršila. Indikátor ekonomického sentimentu (IES) po sezónnej úprave klesol o 3,1 bodu na úroveň 87,4. Vývoj slovenskej ekonomiky videli pesimistickejšie ako podnikatelia, tak aj spotrebitelia. 

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku hodnota IES klesla vo februári medziročne o 7,5 bodu. Za dlhodobým priemerom zaostáva o 14,6 bodu. Ekonomická nálada sa meria piatimi čiastkovými indikátormi, ktoré vyjadrujú očakávania a dôveru podnikateľov v štyroch odvetviach (v priemysle, stavebníctve, obchode a v službách) a u spotrebiteľov. Čiastkové indikátory sa pohybujú na stupnici od -100 bodov (maximálne pesimistické odpovede) do +100 bodov (maximálne optimistické odpovede).

Článok pokračuje pod reklamou

Po zlepšení v minulom mesiaci indikátor dôvery v priemysle vo februári opäť medzimesačne klesol. Pokles o 2,4 bodu na hodnotu -14,7 ovplyvnil predovšetkým pokles očakávanej produkcie, a to hlavne vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradených. Indikátor dôvery v službách sa vo februári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížil o 4,6 bodu na hodnotu 1,7. Pokles bol vo všetkých troch ukazovateľoch indikátora, a to v podnikateľskej situácii za posledné tri mesiace, dopyte, aj v očakávanom dopyte. V každom z nich bolo zároveň najväčšie zhoršenie zaznamenané v doprave a skladovaní. 

Zhoršená spotrebiteľská atmosféra

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku sa vo februári v porovnaní s prvým mesiacom nového roka mierne zhoršila. Indikátor spotrebiteľskej dôvery sa medzimesačne znížil o 0,9 bodu na úroveň -33,3. Oproti minulému mesiacu vnímali respondenti negatívnejšie dve zo štyroch zložiek indikátora. Zvýšili sa obavy z vývoja nezamestnanosti, ako aj z celkovej hospodárskej situácie. Pozitívnejší však predpokladali vývoj financií ich domácností. Vzrástli očakávania pre tvorbu úspor, ako aj k vývoju celkovej finančnej situácie ich domácností.

Indikátor dôvery v obchode vo februári klesol oproti januáru o 8 bodov na hodnotu 11. Respondenti negatívne hodnotili trend podnikateľských aktivít a očakávajú pokles splnenia požiadaviek na dodávateľov. Negatívne hodnotenia (vážené tržbami) trendu podnikateľských aktivít prevládali najmä v maloobchode s pohonnými látkami a v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel. Nižšie požiadavky na dodávateľov zas predpokladali v špecializovaných predajniach maloobchodu s tovarom pre kultúru a rekreáciu, ale aj a v špecializovaných predajniach maloobchodu s potravinami, nápojmi a tabakom. 

Indikátor dôvery v stavebníctve sa vo februári oproti januáru znížil o 5 bodov na -8,5. Pod pokles sa podpísali nepriaznivejšie hodnotenia očakávanej zamestnanosti, najmä v podnikoch uskutočňujúcich výstavbu budov, ale aj horšie hodnotenia celkovej úrovne objednávok.

pozn.: indikátory sú sezónne očistené

Zdroj: Štatistický úrad SR / úprava redakcia