EkonomikaSlovenskoTrendy a inovácie xa Publikované 4. júla 2019 zobraziť celý profil

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo historicky prvú výzvu na podporu výstavby verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektromobily. O finančný príspevok môžu požiadať obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie. V prvom kole výzvy je vyčlenených 500 000 eur a žiadosti bude možné podávať do 1. októbra. Po úspešnom projekte podpory nákupu elektromobilov ide o ďalší dôležitý krok, ktorý povedie k rozšíreniu elektromobility a uľahčí život tým, ktorí chcú tento alternatívny spôsob dopravy využiť, aby prispeli k lepšiemu životnému prostrediu. Ministerstvo pripravuje aj ďalšie opatrenia, ako je pokračovanie priamej podpory nákupu elektromobilov, alebo ich zvýhodnenie v doprave.

„Ministerstvo hospodárstva chce významne prispieť k razantnejšiemu rozšíreniu elektromobility. Slovensko je automobilová veľmoc a automobilky postupne prechádzajú na výrobu elektromobilov. Podpora výstavby siete nabíjacích staníc je preto kľúčová pre rozšírenie elektromobilov,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga. Projekt Slovensku pomôže pri budovaní infraštruktúry spĺňajúcej európske štandardy z hľadiska technických parametrov ako aj užívateľskej dostupnosti. „Naším cieľom je podpora budovania nabíjacích staníc aj mimo hlavných ťahov,“  dodal minister.

Minimálna výška dotácie na kúpu elektronabíjačky, ktorú môže samospráva získať v rámci aktuálnej výzvy, je 2 500 eur. Maximálna výška je stanovená na 5 000 eur. Žiadatelia musia mať päť percent vlastných zdrojov, 95 percent nákladov pokryje dotácia zo štátneho rozpočtu. Celý proces je nastavený administratívne čo najjednoduchšie. Program zvýhodní žiadateľov z najmenej rozvinutých okresov.

Podpora smeruje pre tzv. AC nabíjačky s výstupným výkonom menším ako 22 kW, ktorých je momentálne na Slovensku približne 150. Podrobnosti sú zverejnené na internetovej stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA), ktorá túto výzvu v spolupráci s MH SR administruje http://www.siea.sk/nabijacie-stanice/. Po vyhodnotení rezort plánuje vyhlásiť druhú výzvu, na ktorú vyčlenil ďalších 500 000 eur. Pokiaľ samospráva príspevok štátu naplno využije, počet nabíjačiek tohto typu sa viac ako zdvojnásobí.

Rezort hospodárstva tento program avizuje už viac ako rok a aj preto sa zmenil zákon o dotáciách alebo zákony v oblasti energetiky

Výzvu na podporu výstavby verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektromobily pripravovalo ministerstvo hospodárstva v spolupráci s Pracovnou skupinou pre elektromobilitu, ktorej členmi sú Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA), distribučné spoločnosti na celom území SR, zväzy, ako aj vecne príslušné rezorty. V záujme maximálnej výhodnosti a transparentnosti pri budovaní infraštruktúry rezort hospodárstva vyzýva samosprávy, aby vyhodnocovali ponuky od viacerých dodávateľov a postupovali v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Podpora nabíjacej infraštruktúry je jednou z úloh, ktorú obsahuje v  marci vládou schválený Akčný plán na  podporu rozvoja elektromobility v SR. Obsahuje 15 konkrétnych opatrení, realizované by mali byť do dvoch rokov. „Okrem rozvoja infraštruktúry počíta s podporou kúpy elektromobilov a aj s podporou investícií do výskumu a vývoja komponentov do elektromobilov. Na základe akčného plánu sa pre elektromobily zavádzajú tzv. zelené tabuľky s  evidenčným číslom, tie by mali majiteľov áut oprávňovať jazdiť vo vyhradených  jazdných pruhoch či vstupovať do nízkoemisných zón,“ pripomenul minister.

Do konca roka rezort hospodárstva zverejní aj podmienky pokračovania projektu podpory kúpy elektromobilov. Historický prvý projekt ministerstva hospodárstva na podporu kúpy elektromobilov v roku 2016-2018 významne prispel k zvýšeniu ich predaja a rozšíreniu.