Digitálne platformyFinančná správaÚčtovníctvo xa Publikované 30. júla 2018 zobraziť celý profil

Slovensko je jednou z prvých krajín, ktoré sa snažia zdaniť zahraničné firmy podnikajúce v prostredí digitálnej ekonomiky. Presnejšie, ide o prevádzkovateľov digitálnych platforiem sprostredkujúcich na Slovensku služby ubytovania alebo prepravy (napr. AirBnB, booking.com).

Podľa novely zákona o dani z príjmov sa majú od 1. januára 2018 transakcie zrealizované v SR zdaňovať na Slovensku

Daň majú odvádzať priamo zahraničné firmy fungujúce cez digitálne platformy a to tak, že si na Slovensku zaregistrujú stálu prevádzkareň pre účely dane z príjmov a príjmy resp. zisky tejto stálej prevádzkarne zdania prostredníctvom daňového priznania. Podľa informácii, ktoré sme z Finančnej správy získali, sa dobrovoľne zaregistrovala spoločnosť TPF group, s.r.o z ČR.

Voči ostatným spoločnostiam spustila Finančná správa registračné konanie z úradnej moci. Podľa aktuálnych údajov od Finančnej správy je jedna spoločnosť zaregistrovaná z úradnej moci. Má ísť o spoločnosť Expedia Lodging Partner Services Sàrl zo Švajčiarska.
Finančná správa potvrdila, že priďalších spoločnostiach ešte beží proces úradnej registrácie.
Týka sa to spoločností:

–  Booking.com B.V., Holandsko
– HRS – Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH, Nemecko
– Previo s.r.o. Praha
– SZALLAS.HU s.r.o.

Slovenská komora daňových poradcov upozorňuje, že slovenské riešenie zdaňovania bez koordinácie s inými štátmi môže priniesť problémy v podobe dvojitého zdanenia týchto spoločností.

Miroslav Marcinčin – Slovenská komora daňových poradcov: „Legislatíva priniesla najmä neistotu pre daňové subjekty, a to jednak pre operátorov digitálnych platforiem ako aj pre podnikateľov, ktorý svoje služby dopravy a ubytovania ponúkajú cez tieto platformy. SKDP nesúhlasí s tým, ako si Slovenská republika vykladá zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Existuje tu riziko porušenia zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré má Slovenská republika uzatvorené, a ktoré majú prednosť pred zákonom. Dôsledkom môžu byť súdne spory,  ale aj arbitráže s inými štátmi, ktorým zdanenie príjmov na Slovensku uberie z ich daňových príjmov, keďže rovnaký príjem by nemal byť zdanený dva krát v rôznych štátoch.“

Nejasná legislatíva spôsobuje problémy aj slovenským podnikateľom, ktorí využívajú služby internetových sprostredkovateľov. V prípade, ak si zahraničná digitálna platforma nezaregistruje na Slovensku stálu prevádzkareň pre účely dane z príjmov, povinnosť zraziť a odviesť zrážkovú daň z platieb za sprostredkovanie sa automaticky prenáša na slovenského podnikateľa.

Miroslav Marcinčin – Slovenská komora daňových poradcov: „Napĺňanie povinností v praxi je problematické. Slovenskí podnikatelia, ktorí využívajú služby týchto platforiem sa tak dostávajú do ťažkej situácie “výbercu” dane prostredníctvom zrážky. V praxi sú však finančné toky často nastavené tak, že títo podnikatelia nemajú reálnu možnosť daň zraziť. V takejto situácii by museli daň zaplatiť zo svojho a následne si ju pýtať od operátora digitálnej platformy.“