Petra Lacková , MBA

je dlhoročný účtovník a majiteľ ekonomickej kancelárie FORBIZ, s.r.o., , daňový poradca a asistent audítora, špecializuje sa hlavne na úskalia dane z pridanej hodnoty. Kontakt: forbiz@forbiz.sk