24. apríla 2019

Sociálna poisťovňa informuje: Živnostník nemá nárok na úrazové dávky

Povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) nie je platením povinných odvodov poistená pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Zákon o sociálnom poistení jej totiž úrazové poistenie neumožňuje. Ak SZČO utrpí úraz, hoci aj pri priamom výkone svojej činnosti, nárok na úrazové dávky zo Sociálnej poisťovne jej …

Sociálna poisťovňa informuje: Živnostník nemá nárok na úrazové dávky Čítajte viac »