13. marca 2020

Tatrabanka vyzýva svojich klientov, ktorí sú v platobnej neschopnosti, aby ju kontaktovali včas

„Vývoj situácie sledujeme veľmi pozorne a s plnou vážnosťou. Každý deň dôkladne vyhodnocujeme prichádzajúce informácie o opatreniach na zabránenie šírenia koronavírusu a ich prípadný dopad na ekonomiku. Implementujeme nadštandardné nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme citlivo pristúpili k prípadnej platobnej neschopnosti klientov a pomohli im preklenúť výpadok príjmov, ktorý je spôsobený prijatými opatreniami v súvislosti s vírusom COVID …

Tatrabanka vyzýva svojich klientov, ktorí sú v platobnej neschopnosti, aby ju kontaktovali včas Čítajte viac »