18. januára 2018

Stavebné sporenie dostane novú podobu? Vyplýva to z návrhu novely zákona

Dňa 15. januára 2018 Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Po novom bude štátna podpora pri stavebnom sporení poskytovaná účelnejšie, efektívnejšie a adresnejšie. Poskytnutie štátnej podpory by malo byť vždy viazané na použitie nasporených prostriedkov na stavebné účely. Preto by malo dôjsť napríklad k zrušeniu inštitútu tzv. priateľských sporiteľov, ktorý výrazne deformoval trh podpory …

Stavebné sporenie dostane novú podobu? Vyplýva to z návrhu novely zákona Čítajte viac »