27. marca 2019

"Čierne" alebo neoprávnené podnikanie – aký je postup, ako a kde ho nahlasovať?

Podnikanie je činnosťou, pri ktorej je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia slovenského právneho poriadku, najmä zákon č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Živnostenský zákon“) a na ktorú je potrebné získať príslušné oprávnenie. Podľa Živnostenského zákona ide o tzv. osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Podnikanie bez živnostenského oprávnenia Pokiaľ fyzická osoba …

"Čierne" alebo neoprávnené podnikanie – aký je postup, ako a kde ho nahlasovať? Čítajte viac »