Whistleblowing – nové povinnosti po novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Dátum semináru: 13.05.2024 - 13.05.2024

Dátum semináru: 13.08.2024 - 13.08.2024

Dátum semináru: 03.10.2024 - 03.10.2024

Dátum semináru: 09.12.2024 - 09.12.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: Verejná správaLegislatíva zákony od 260 € bez DPH

Školitel

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Šimon Hora

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Schvaľovanie Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa blíži do finále. Implementácia európskej smernice prináša niekoľko zmien, medzi ktoré patrí aj povinnosť do 7 dní informovať oznamovateľa o prijatí oznámenia, prípadne povinnosť zachovávania mlčanlivosti o totožnosti osoby, voči ktorej oznámenie smeruje. Novela taktiež prináša navýšenie sankcií za porušenie zákonných povinností až do výšky 100.000,- EUR. V spolupráci s advokátskou kanceláriou HKV Law Firm s.r.o. Vám prinášame školenie na tému „Whistleblowing - nové povinnosti po novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“. Prihláste sa, ozrejmite si nové povinnosti a vyhnite sa tak pokutám.
štatutárne orgány, HR manažéri, výkonní riaditelia a riadiaci manažéri spoločností, ktoré zamestnávajú najmenej 50 zamestnancov alebo poskytujú finančné služby, služby v oblasti bezpečnosti dopravy alebo v oblasti životného prostredia; a hlavní kontrolóri obcí a VÚC, ako aj iné kontrolné subjekty orgánov verejnej moci, ktoré zamestnávajú najmenej 5 zamestnancov.
  • Novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (aktuálny stav)
  • Dopady zmeškania implementácie smernice EÚ o whistleblowingu do slovenského právneho poriadku (stav po 17. 12. 2021)
  • Konkrétne povinnosti zamestnávateľov vyplývajúce z novely zákona o ochrane oznamovateľov vrátane ochrany osobných údajov
  • Začlenenie whistleblowingu do vnútorných procesov spoločnosti/organizácie
  • Simulácia riešenia oznámenia o protispoločenskej činnosti
  • Otázky a diskusia
štatutárne orgány, HR manažéri, výkonní riaditelia a riadiaci manažéri spoločností, ktoré zamestnávajú najmenej 50 zamestnancov alebo poskytujú finančné služby, služby v oblasti bezpečnosti dopravy alebo v oblasti životného prostredia; a hlavní kontrolóri obcí a VÚC, ako aj iné kontrolné subjekty orgánov verejnej moci, ktoré zamestnávajú najmenej 5 zamestnancov.