Úvod do MS Excel – Základné operácie sbunkami

Dátum semináru: 10.09.2024 - 10.09.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: Riadenie od 80 € bez DPH

Školitel

Andrej Ľupták

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Prvý modul kurzu je venovaný zoznámeniu sa s programom MS Excel. Počas školenia sa naučíte základné operácie s bunkami, aj to, ako bunky formátovať.
pre všetkých záujemcov

Zoznámenie sa s programom MS Excel

 • Úvod do Microsoft Excel – čo je MS Excel
 • Štartujeme Excel – možnosti spustenia
 • Ukladáme dokument
  • Najčastejšie používané formáty
  • Rozdiel medzi formátom Excel 2003 a novším
  • Ďalšie možnosti ukladanie dokumentu
 • Pracovné prostredie
  • Pás kariet s nástrojmi
  • Panel rýchleho spustenia
  • Riadok vzorcov
  • Stavová lišta
  • Ďalšie možnosti zobrazenia dokumentu
  • Nástroj lupa
 • Základné pojmy
  • Čo je bunka, adresa bunky
  • Typy údajov v bunke

Základné operácie s bunkami

 • Zápis hodnoty
  • Spôsoby zápisu údajov do buniek
  • Rozpoznávanie typov údajov v bunke
 • Označovanie a navigácia
  • Typy kurzorov, práca s hodnotou v bunke
  • Rýchla navigácia v dokumente Excel
  • Označovanie buniek – súvislá, nesúvislá oblasť
  • Označenie stĺpcov, riadkov
  • Ďalšie tipy na rýchle a efektívne označovanie
 • Operácie na bunke
  • Kopírovanie a presúvanie hodnoty z jednej bunky do inej
  • Kopírovanie a presúvanie tabuľky
  • Vymazanie hodnoty, vymazanie formátovania, vymazanie celej bunky
  • Vkladanie novej bunky, riadkov a nových stĺpcov
  • Odstraňovanie riadkov a stĺpcov
  • Skrývanie a odkrývanie stĺpca a riadka

Formátovanie

 • Formát čísla v bunke
  • Formát čísla, dátumu, času
  • Formáty mien (€, $, £, atď.)
  • Formát percento
  • Formát textu
 • Práca s textom v bunke
pre všetkých záujemcov