Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG)

Dátum semináru: 04.10.2023 - 04.10.2023

Dátum semináru: 18.12.2023 - 18.12.2023

Dátum semináru: 13.03.2024 - 13.03.2024

Dátum semináru: 10.06.2024 - 10.06.2024

Dátum semináru: 24.09.2024 - 24.09.2024

Dátum semináru: 13.11.2024 - 13.11.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: PrávoLegislatíva zákony od 260 € bez DPH

Školitel

Ján Maxim, Ing. Peter Škyrta

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Cieľom školenia je predstaviť a vysvetliť účastníkov kurzu platné štandardy, prístupy a postupy v oblasti ESG, čo účastníkom kurzu môže napomôcť v pochopení problematiky udržateľnosti.
Školenie je určené zamestnancom nefinančných inštitúcií, ktorí majú zodpovednosť za oblasť ESG.

Úvod do problematiky ESG

  • čo je ESG
  • príklady ESG faktorov

Hlavné legislatívne normy v oblasti ESG pre oblasť zverejňovania firemných informácií
Globálne štandardy (Taxonómia, NFDR, SFDR a CSRD)
Čo je predmetom vykazovania – povinné vykazovanie nefinančných údajov
Medzinárodne uznávané reportovacie štandardy
ESG rating
Riadenie ESG rizík
Sledovanie stratégie ESG prostredníctvom KPI

  • Metriky/KPI, ktoré môžu predstavovať, ako faktory ESG celkovo ovplyvňujú vaše podnikanie
  • Metriky/ KPI, ktoré môžu predstavovať, ako vaša firma ovplyvňuje environmentálne, sociálne a riadiace problémy alebo faktory
Školenie je určené zamestnancom nefinančných inštitúcií, ktorí majú zodpovednosť za oblasť ESG.