Špecialista recruitingu

Dátum semináru: 10.06.2024 - 12.06.2024

Dátum semináru: 22.10.2024 - 24.10.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Mzdy a personalistika

Kategória: Pracovné právoPersonalistikaRiadenie ľudských zdrojov od 980 € bez DPH

Školitel

Ivana Brutenič, PhDr. Martin Jakubek PhD.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Cieľom vzdelávacieho programu je ponúknuť personalistom a vedúcim pracovníkom informácie z oblasti náboru zamestnancov a najnovších trendov z oblasti recruitingu. Ponúkame vám overených kvalitných lektorov a individuálny prístup. Počas kurzu absolvujete tieto workshopy: Komunikačné know-how recruitera Cieľom tréningu je získať najnovšie informácie z oblasti vedenia rôznych typov rozhovorov s pracovníkmi, podporiť rozvoj zručností na zvýšenie efektivity jednotlivých rozhovorov a pracovného výkonu zamestnanca. Ako využiť behaviorálnu ekonómiu v recruitmente? Až 95 % našich rozhodnutí sa udeje podvedome. Aj rozhodnutia vašich kandidátov. Viete, ako ich ovplyvniť a formovať? Workshop je postavený na reálnych príkladoch a pozorovaniach výberových procesov našich klientov z rôznych biznisov. Na prípadových štúdiách si ukážeme konkrétne ukážky toho, ako vám zákaznícka psychológia a behaviorálna ekonómia môže pomôcť zefektívniť váš výberový proces. Môžete sa spoľahnúť, že pracovný inzerát, e-maily, ktoré kandidátom v procese posielate, a konečne aj najdôležitejší moment – stretnutie s kandidátom – už nikdy nebude vyzerať rovnako. Na workshope sa naučíte porozumieť neistotám kandidátov, vedieť ich predvídať. Naučíte sa, ako v nich vzbudiť pocit, že sú vyberaní bez toho, aby v nich vzrástli obavy týkajúce sa náročnosti pozície. Osvojíte si praktické stratégie, ktorými môžete zvýšiť pravdepodobnosť, že sa vaši top kandidáti rozhodnú ponuku prijať. LinkedIn – prakticky pre personalistov Praktický workshop, počas ktorého si rady a tipy vyskúšate priamo na svojom PC. Zmeny môžete rovno aplikovať a začať LinkedIn využívať efektívnejšie. Využite databázu 500 000 Slovákov a 1 200 000 Čechov na LinkedIne efektívne a nájdite ľudí, ktorí nie sú na pracovných portáloch.
Vzdelávací program je určený pre recruiterov, personalistov, manažérov a všetkých záujemcov o danú problematiku.

1. deň

Štruktúrovaný behaviorálny rozhovor ako výberový nástroj

Lektor: PhDr. Martin Jakubek, PhD.

 • Rozhovor ako výberová metóda pod mikroskopom: najčastejšie využívané typy, ich výhody a nevýhody, spôsoby a stratégie vedenia rozhovoru
 • Príprava rozhovoru, určenie typických pracovných kompetencií a spôsobov ich postihovania, kontrola nad priebehom a procesom rozhovoru, prepojenie rozhovoru s kompetenčným profilom pracovného miesta
 • Obvyklé zdroje otázok pri príprave na rozhovor, situačné otázky verzus otázky zamerané na minulosť, ostatné typy otázok
 • Štruktúra rozhovoru: priebeh, otázky, systém hodnotenia odpovedí, kontrola nad jeho priebehom
 • * Minulé pracovné správanie uchádzača ako hlavný zdroj informácií o jeho budúcom pracovnom správaní. Problematika dôkazu a protidôkazu kompetencie
 • Nácvik tvorby otázok ku vzorovým kompetenciám (schopnosť tímovej spolupráce, systematickosť a sebaorganizácia, líderstvo atď.)
 • Technika STAR, iné spôsoby rozvíjania odpovedí uchádzača
 • Interaktívny nácvik vedenia štruktúrovaného behaviorálneho rozhovoru a hodnotenia výstupov z neho
 • Zásady záverečného zhodnotenia rozhovoru, kvalifikovaný odhad motivácie, spôsobilosti, kariérovej orientácie, osobnej integrity a bezproblémovosti uchádzača

2. deň

Najčastejšie chyby vo výberových rozhovoroch, toxické osobnosti na pracovisku

Lektor: PhDr. Martin Jakubek, PhD.

 • Na čo si dať pozor pri výbere zamestnancov a ako nevybrať do tímu toxické osobnosti – dajú sa rozpoznať
 • Čo sú toxické typy osobností a čím presne ohrozujú pracoviská? Aké majú nepsychológovia šance odhaliť ich v rámci výberových procedúr?
 • Nakoľko pomôže výberový rozhovor či overenie referencií?

3. deň

LinkedIn – prakticky pre personalistov

Lektorka: Ivana Brutenič

 • Prečo je LinkedIn najpoužívanejšia sociálna sieť na obsadzovanie stredného a vyššieho manažmentu? Ako ju môžete skutočne využiť aj pri nižších pozíciách?
 • Ako vytvoríte zaujímavý profil, ktorý pracuje za vás?
 • Ako efektívne pracovať s kontaktmi, ktoré máte, a získať kvalitných ľudí?
 • Ako osloviť potenciálneho kolegu? Prečo vám neodpovedajú? Oplatí sa platená verzia LinkedInu?
 • Ako overiť ich dôveryhodnosť a aká je LinkedIn etiketa?
 • Ako budovať efektívnu firemnú komunikáciu, ktorá bude reprezentovať a predávať vás/vašu firmu.
 • Tipy a triky, ktoré vám ušetria čas a prinesú výsledky.
 • Ako myslieť inak ako väčšina konzultantov a personalistov a nájsť ľudí, ktorí „nemôžu/nechcú“ byť nájdení.

Ako sa odlíšiť sa od konkurencie a prilákať správnych kandidátov

Lektorka: Jana Sliacka

 • Blue ocean strategy pri hľadaní kandidátov – čo nás odlišuje a robí atraktívnymi?
 • Psychologické fenomény ľudského myslenia – čo je atraktívne pre potencionálnych kandidátov?
 • Generácie X, Y, Z čo ich motivuje?
 • Ako sa odlíšiť sa od konkurencie a prilákať správnych kandidátov?
 • Najčastejšie chyby pri inzercií a propagácií
Vzdelávací program je určený pre recruiterov, personalistov, manažérov a všetkých záujemcov o danú problematiku.