Reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Dátum semináru: 21.05.2024 - 21.05.2024

Dátum semináru: 16.08.2024 - 16.08.2024

Dátum semináru: 25.10.2024 - 25.10.2024

Dátum semináru: 06.12.2024 - 06.12.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: PrávoLegislatíva zákonyPohľadávky od 220 € bez DPH

Školitel

JUDr. Miroslav Duračinský

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Školenie venované zákonu o konkurze a reštrukturalizácii. Počas školenia preberieme i reštrukturalizačný posudok, priebeh reštrukturalizácie i reštrukturalizačný plán. Diskutujte s odborníkom a získajte potrebné informácie.
všetkým záujemcom o problematiku

Pojem reštrukturalizácia

 • čo je reštrukturalizácia
 • rozdiely medzi konkurzom a reštrukturalizáciou
 • delenie reštrukturalizačných konaní
 • fázy reštrukturalizačného konania

Reštrukturalizačný posudok

 • poverenie správcu
 • príprava reštrukturalizačného posudku
 • účel reštrukturalizačného posudku
 • náležitosti reštrukturalizačného posudku
 • predpoklady, za ktorých možno odporučiť reštrukturalizáciu

Priebeh reštrukturalizačného konania

 • návrh na povolenie reštrukturalizácie
 • začatie reštrukturalizačného konania a jeho účinky
 • povolenie reštrukturalizácie
 • prihlasovanie a popieranie pohľadávok
 • veriteľské orgány
 • dohľad správcu a súdu počas reštrukturalizácie

Reštrukturalizačný plán

 • príprava reštrukturalizačného plánu
 • náležitosti reštrukturalizačného plánu
 • schvaľovanie reštrukturalizačného plánu
 • rozhodovanie súdu o potvrdení plánu a o nahradení súhlasu skupiny
 • účinky súdom potvrdeného plánu
 • neúčinnosť reštrukturalizačného plánu
 • dozorná správa
všetkým záujemcom o problematiku