Právne minimum pre starostov a primátorov

Dátum semináru: 06.05.2024 - 06.05.2024

Dátum semináru: 08.07.2024 - 08.07.2024

Dátum semináru: 02.10.2024 - 02.10.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: Verejná správaPrávoLegislatíva zákony od 220 € bez DPH

Školitel

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Školenie určené starostom a primátorom, ktorí chcú byť v obraze a získať právne minimum potrebné pre výkon ich práce. Počas kurzu sa zameriame na trestnoprávnu zodpovednosť starostov a primátorov. Získate prehľad o najčastejších chybách, ktoré vznikajú pri uzatváraní zmlúv, či pracovnoprávnych vzťahoch. Poradíme ako uzatvárať zmluvy online. Povinnou jazdou je aktuálna informácia o GDPR. Každý účastník školenia obdrží navyše ako bonus potrebnú dokumentáciu v pracovnoprávnych vzťahoch a GDPR s návodom.
Starostom, primátorom, všetkým záujemcom o problematku.
 • Trestná zodpovednosť starostov/primátorov – ktoré konanie je trestné?
 • Najčastejšie trestné činy starostov/primátorov
 • Nastavenie procesov na vylúčenie trestnej zodpovednosti starostov/primátorov
 • Aké zmluvy uzatvárať? Obchodnú/občiansku/ pracovnú zmluvu?
 • Základné rozdiely a problémy podľa uzatváraných typoch zmlúv
 • Náhrada škody – kedy ju je povinný hradiť starosta/primátor?
 • Základné pravidlá ako konať v pracovnoprávnych vzťahoch
 • Najčastejšie chyby v pracovnoprávnych vzťahoch (sankcia 36x náhrada mzdy)
 • Aké zmluvy uzatvárať
 • Online uzatvorenie zmluvy
 • GDPR právne minimum vo verejnej správe
 • Štátne kontroly a povinnosti starostov/primátorov
 • Účastník školenia obdrží potrebnú dokumentáciu v pracovnoprávnych vzťahoch a GDPR s návodom
Starostom, primátorom, všetkým záujemcom o problematku.