Praktický kurz EXCEL

Dátum semináru: 10.09.2024 - 05.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: Riadenie od 600 € bez DPH

Školitel

Andrej Ľupták

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

MS Excel má mnoho užívateľov. Naučte sa ho používať efektívne a zjednodušte si vašu každodennú prácu. Kurz je rozdelený do viacerých častí. Môžete ho absolvovať ako celok alebo jednotlivo v týchto moduloch: 1. modul: Úvod do MS Excel – Základné operácie s bunkami 2. modul: Jednoduché výpočty – Úvod do analýzy dát 3. modul: Rozsiahle tabuľky, tlač a tvorba grafov 4. modul: Práca s hárkami, zabezpečenie dokumentu 5. modul: Zložitejšie výpočty 6. modul: Podmienené formátovanie, rozšírená práca s tabuľkou 7. modul: Kontingenčné tabuľky 8. modul: Pokročilé funkcie I. 9. modul: Pokročilé funkcie II. Garantujeme maximálne 10 účastníkov na každom kurze, pričom zaručujeme individuálny prístup. Kurz zaraďujeme v prezenčnej forme. V prípade záujmu je možná aj online forma. Po absolvovaní kurzu vám vydáme certifikát.
pre všetkých záujemcov

1. modul

Úvod do MS Excel – Základné operácie s bunkami

Prvý modul kurzu je venovaný zoznámeniu sa s programom MS Excel. Počas školenia sa naučíte základné operácie s bunkami, aj to, ako bunky formátovať.

Obsah:
Zoznámenie sa s programom MS Excel

 • Úvod do Microsoft Excel – čo je MS Excel
 • Štartujeme Excel – možnosti spustenia
 • Ukladáme dokument
  • Najčastejšie používané formáty
  • Rozdiel medzi formátom Excel 2003 a novším
  • Ďalšie možnosti ukladanie dokumentu
 • Pracovné prostredie
  • Pás kariet s nástrojmi
  • Panel rýchleho spustenia
  • Riadok vzorcov
  • Stavová lišta
  • Ďalšie možnosti zobrazenia dokumentu
  • Nástroj lupa
 • Základné pojmy
  • Čo je bunka, adresa bunky
  • Typy údajov v bunke

Základné operácie s bunkami

 • Zápis hodnoty
  • Spôsoby zápisu údajov do buniek
  • Rozpoznávanie typov údajov v bunke
 • Označovanie a navigácia
  • Typy kurzorov, práca s hodnotou v bunke
  • Rýchla navigácia v dokumente Excel
  • Označovanie buniek – súvislá, nesúvislá oblasť
  • Označenie stĺpcov, riadkov
  • Ďalšie tipy na rýchle a efektívne označovanie
 • Operácie na bunke
  • Kopírovanie a presúvanie hodnoty z jednej bunky do inej
  • Kopírovanie a presúvanie tabuľky
  • Vymazanie hodnoty, vymazanie formátovania, vymazanie celej bunky
  • Vkladanie novej bunky, riadkov a nových stĺpcov
  • Odstraňovanie riadkov a stĺpcov
  • Skrývanie a odkrývanie stĺpca a riadka

Formátovanie

 • Formát čísla v bunke
  • Formát čísla, dátumu, času
  • Formáty mien (€, $, £, atď.)
  • Formát percento
  • Formát textu
 • Práca s textom v bunke

2. modul

Jednoduché výpočty, úvod do analýzy dát

Zoznámte sa so základnými výpočtami a údajmi v MS Excel. Ukážeme vám, ako tvoriť a používať odkazy vo vzorcoch a funkciách. Naučte sa tvoriť aj vzorce v zložitejších výpočtoch. Zjednodušte si svoju prácu a ušetrite čas.

Obsah:

Základné výpočty v Exceli

 • Výpočty pomocou nástroja Automatický súčet
  • Čo sú funkcie a aké druhy funkcií v MS Excel poznáme
  • Funkcia sčítania a priemeru hodnôt
  • Funkcie na hľadanie najvyššej a najnižšej hodnoty
 • Tvorba odkazov
  • Čo je odkaz a ako ho použiť
  • Použitie odkazov vo vzorcoch a funkciách
 • Základná tvorba vzorcov
  • Čo je vzorec a aký je rozdiel medzi vzorcom a funkciou
  • Základné matematické operácie so vzorcami
  • Vzorce a odkazy
  • Priorita operácií v zložitejšom výpočte
 • Rozšírené možnosti kopírovania tabuľky
  • Ako kopírovať tabuľku obsahujúcu vzorce, funkcie, odkazy
  • Ako prekopírovať iba hodnoty v tabuľke
  • Ako prekopírovať hodnoty, formát čísla aj formát buniek

Práca s údajmi

 • Tvorba radov a zoznamov číselných, dátumových, časových
  • Číselné, dátumové, časové rady
  • Zoznamy kalendárnych dní a mesiacov
 • Zoraďovanie dát
  • Jednoduché zoraďovanie
  • Viacúrovňové zoraďovanie
  • Zoraďovanie na základe farby bunky, farby textu
 • Filtrovanie dát
  • Filtrovanie na základe číselných, dátumových a časových hodnôt
  • Filtrovanie textových hodnôt
  • Filtrovanie na základe farby
  • Vyhľadávanie vo filtri

3. modul

Rozsiahle tabuľky, tlač, tvorba grafov

Počas školenia sa zameriame na prácu s rozsiahlymi tabuľkami či tvorbu grafov. Naučíte sa tiež vyhľadávať a nahrádzať údaje jednoducho a efektívne.

Obsah:
Práca s rozsiahlymi tabuľkami

 • Zobrazovanie rozsiahlej tabuľky na monitore
  • Ukotvenie riadkov a stĺpcov pri posúvaní tabuľky
  • Zobrazenie jedného hárka súčasne vo viacerých oknách
  • Porovnávanie dokumentov
 • Rozsiahla tabuľka pri tlači
  • Optimalizácia počtu vytlačených strán
  • Tlačenie záhlavia tabuľky na každej strane
  • Zobrazenie a tlačenie mriežky hárka
  • Nastavenie strany: orientácia, formát, okraje, zarovnanie
  • Tlačenie záhlavia stĺpcov/riadkov
  • Nastavenie a tlač hlavičky a pätičky

Základy tvorenia grafov

 • Ako vytvoriť graf z tabuľky
 • Základné typy grafov – stĺpcový, čiarový, koláčový
 • Formátovanie grafu

Hľadanie a nahradzovanie

 • Základné možnosti vyhľadávanie hodnôt na hárku (v zošite)
 • Pokročilé vyhľadávanie pomocou špeciálnych znakov
 • Ako nahradiť hodnoty v bunkách (iba určité symboly, celé slová)
 • Užitočné tipy a triky pri hľadaní a nahradzovaní

4. modul

Práca s hárkami a zabezpečenie dokumentu

Počas školenia sa budeme venovať základným operáciám či možnostiam prepojení jednotlivých hárkov pomocou odkazov, vzorcov a funkcií. Rovnako sa dozviete, ako zabezpečiť obsah v bunkách a dokumenty pred neoprávneným otvorením.

Obsah:
Operácie s hárkami a ich zabezpečenie

 • Základné operácie s hárkami
  • Vytvorenie, kopírovanie, presun a odstránenie hárka
  • Zmena názvu a farby záložky hárka
  • Skrývanie a odkrývanie hárka
 • Prepájanie hárkov
  • Prepojenie hárkov pomocou odkazov
  • Prepojenie hárkov pomocou vzorcov a funkcií
 • Overenie údajov
  • Základné princípy tvorby
  • Ako obmedziť bunky na zadanie hodnôt iba v určitom rozsahu
  • Vytvorenie jednoduchých aj viacúrovňových zoznamov pomocou funkcií
 • Zabezpečenie hárka a zošita
  • Zabezpečenie buniek voči zmene obsahu
  • Zabezpečenie dokumentu Excel pred neoprávneným otvorením

5. modul

Zložitejšie výpočty

Školenie je určené pre všetkých, ktorí chcú v MS Excel efektívne pracovať a využívať vzorce a funkcie. Budeme sa venovať pokročilej tvorbe vzorcov a funkcií, podmienkovaniu funkcií či kontrole a vyhľadávaniu chýb vo vzorcoch.

Obsah:
Vzorce a funkcie

 • Adresovanie buniek vo vzorcoch a funkciách
  • Relatívne a absolútne adresy
  • Zmiešané adresovanie
  • Vlastné názvy buniek a oblastí a ich použitie vo výpočtoch
 • Pokročilá tvorba vzorcov a funkcií
  • Pravidlá pri vytváraní funkcií
  • Použitie nápovede a sprievodcu pri vytváraní funkcie
 • Kontrola a hľadanie chýb vo vzorcoch a funkciách
  • Chybové hlásenia vo vzorci a ako ich opraviť
  • Nástroj Vyhodnotiť vzorec a jeho použitie pri kontrole vzorca
  • Nástroj na sledovanie prepojenia vzorcov
 • Podmienkové funkcie
  • Základné logické operácie
  • Porovnávanie údajov v bunkách
  • Funkcia IF a jej použitie v jednoduchých logických výpočtov
  • Ďalšie podmienkové funkcie SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF

6. modul

Podmienené formátovanie, rozšírená práca s tabuľkou

Viete, čo je podmienené formátovanie, či ako vytvoriť rôzne typy podmieneného formátu? Počas školenia sa budeme venovať i pokročilej práci s tabuľkou. Zameriame na pokročilé možnosti filtrovania a zoraďovania i medzisúčty.

Obsah:
Podmienené formátovanie

 • Úvod do podmieneného formátovania
  • Čo je podmienené formátovanie
  • Vytvorenie rôznych typov podmieneného formátu
   • zmena farby výplne bunky na základe zmeny obsahu
   • údajové pruhy
   • farebná škála
   • množiny ikon
  • Správa podmieneného formátovania
 • Rôzne príklady využitia
  • Hľadanie duplicitných hodnôt
  • Zisťovanie prvých najväčších a najmenších hodnôt

Pokročilá práca s tabuľkou (analýza dát)

 • Pokročilé možnosti filtrovania a zoraďovania
  • Vytvorenie vlastného zoznamu
  • Zoraďovanie podľa vlastného zoznamu
  • SUBTOTAL vs. SUM – rozdiel a využitie
  • Rozšírený filter – vlastné filtrovacie kritériá
 • Medzisúčty
  • Čo sú medzisúčty a kedy ich použiť
  • Vytváranie a vnáranie medzisúčtov

7. modul

Kontingenčné tabuľky

Kontingenčná tabuľka je skvelý a výkonný nástroj na výpočet, zhrnutie a analýzu údajov. Umožňuje zobraziť porovnania, vzorce i trendy údajov. Naučte sa ju správne vytvoriť a používať a ušetrite množstvo času.

Obsah:
Kontingenčné tabuľky

 • Úvod do Kontingenčných tabuliek
  • Čo je to kontingenčná tabuľka a ako ju používať
  • Pravidlá na vytváranie kontingenčných tabuliek
  • Zobrazenie súčtov a medzisúčtov
  • Rôzne pohľady zobrazenia kontingenčnej tabuľky
  • Použitie galérie štýlov
  • Zobrazenie súčtu, priemeru a počtu dátových údajov
  • Zobrazenie položiek v percentuálnom vyjadrení
 • Aktualizácia údajov
  • Význam aktualizácie údajov v kontingenčných tabuľkách
  • Zmena rozsahu zdrojových údajov
 • Kontingenčný graf
  • Ako vytvoriť kontingenčný graf
  • Základné nastavenia kontingenčného grafu
  • Rôzne druhy kontingenčného graf

8. modul

Pokročilé funkcie I.

Zvládnite aj pokročilé funkcie v MS EXCEL. Počas kurzu sa budeme venovať matematickým a štatistickým výpočtom, zaokrúhľovacím funkciám, rozdeleniu a zreťazeniu textu.

Obsah:
Pokročilé funkcie I.

 • Základné matematické a štatistické výpočty
  • Súčtové a podmienené súčtové funkcie: SUM, SUMIF, SUMIFS, DSUM
  • Podmienené funkcie na počítanie priemeru: AVERAGE, AVERAGEIF, AVERAGEIFS, DAVERAGE
  • Funkcie na zisťovanie početnosti: COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS, DCOUNT
 • Zaokrúhľovacie funkcie
  • Zaokrúhľovanie funkciami ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, INT, TRUNC
  • Zaokrúhľovanie na celé stovky a tisícky
  • Zaokrúhľovanie na celočíselné násobky pomocou FLOOR, CEILING
 • Rozdelenie a zreťazenie textu
  • Rozdelenie textu do stĺpcov
  • Použitie operátora „&“
  • Funkcia CONCATENATE

9. modul

Pokročilé funkcie II.

Počas školenia sa budeme venovať pokročilým funkciám v MS EXCEL. Zoznámte sa s vyhľadávacími a logickými funkciami i s nástrojom na hľadanie riešenia.

Obsah:

 • Práca s dátumom a časom
  • Úvod do práce s dátumom a časom
  • Identifikácia a riešenie nesprávne zapísaného dátumu
  • Ako zistiť počet ubehnutých dní, pracovných dní, víkendov, mesiacov od nejakého dátumu
  • Výpočtové operácie s dátumami
  • Ako oddeliť deň, mesiac, rok od dátumu
 • Vyhľadávacia funkcia VLOOKUP
  • Čo je funkcia VLOOKUP a ako ju používať
  • Vyhľadávanie údajov v tabuľke
  • Zistenie výskytu hodnoty v jednej tabuľke a doplnenie do inej
  • Rôzne praktické príklady na použitie
 • Logické funkcie
  • Logické funkcie AND a OR
  • Použitie funkcií AND a OR v kombinácií s funkciou IF
  • Vytváranie vnorených funkcií IF
  • Nástroj Hľadanie riešenia – vypočítanie vstupného parametra na základe známeho výsledku
pre všetkých záujemcov