Pokročilé funkcie I.

Dátum semináru: 29.10.2024 - 29.10.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: Riadenie od 80 € bez DPH

Školitel

Andrej Ľupták

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Zvládnite aj pokročilé funkcie v MS EXCEL. Počas kurzu sa budeme venovať matematickým a štatistickým výpočtom, zaokrúhľovacím funkciám, rozdeleniu a zreťazeniu textu.
pre všetkých záujemcov

Pokročilé funkcie I.

 • Základné matematické a štatistické výpočty
  • Súčtové a podmienené súčtové funkcie: SUM, SUMIF, SUMIFS, DSUM
  • Podmienené funkcie na počítanie priemeru: AVERAGE, AVERAGEIF, AVERAGEIFS, DAVERAGE
  • Funkcie na zisťovanie početnosti: COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS, DCOUNT
 • Zaokrúhľovacie funkcie
  • Zaokrúhľovanie funkciami ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, INT, TRUNC
  • Zaokrúhľovanie na celé stovky a tisícky
  • Zaokrúhľovanie na celočíselné násobky pomocou FLOOR, CEILING
 • Rozdelenie a zreťazenie textu
  • Rozdelenie textu do stĺpcov
  • Použitie operátora „&“
  • Funkcia CONCATENATE
pre všetkých záujemcov