Oddlženie – osobný bankrot a splátkový kalendár

Dátum semináru: 26.07.2024 - 26.07.2024

Dátum semináru: 06.09.2024 - 06.09.2024

Dátum semináru: 25.10.2024 - 25.10.2024

Dátum semináru: 18.12.2024 - 18.12.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: PrávoLegislatíva zákonyPohľadávky od 260 € bez DPH

Školitel

JUDr. Miroslav Duračinský

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Školenie venované téme oddlženia. Viete aké je postavenie veriteľa v konaní o oddlžení? Ako speňažiť majetok, ktorý podlieha konkurzu? Ako zostaviť splátkový kalendár? Diskutujte s odborníkom a získajte všetky potrebné informácie.
všetkým záujemcom o problematiku

Pojem oddlženie

 • čo je oddlženie
 • formy oddlženia
 • hlavné rozdiely medzi osobným bankrotom a splátkovým kalendárom

Postavenie veriteľa v konaní o oddlžení

 • prihlasovanie a popieranie pohľadávok
 • ochrana veriteľa pred nepoctivým zámerom dlžníka
 • práva veriteľa vo vzťahu k preskúmaniu pomerov dlžníka
 • zástupca veriteľov

Osobný bankrot

 • účinky vyhlásenia konkurzu
 • majetok podliehajúci konkurzu
 • speňažovanie majetku podliehajúceho konkurzu
 • rozvrh výťažku
 • zrušenie konkurzu

Splátkový kalendár

 • ochrana pred veriteľmi
 • zostavenie návrhu splátkového kalendára
 • minimálne miery uspokojenia pohľadávok
 • rozhodovanie súdu o určení splátkového kalendára
 • plnenie splátkového kalendára
všetkým záujemcom o problematiku