Nákladový a procesný kontroling

Dátum semináru: 20.06.2024 - 20.06.2024

Dátum semináru: 04.10.2024 - 04.10.2024

Dátum semináru: 03.12.2024 - 03.12.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: RiadenieControlling od 260 € bez DPH

Školitel

Dr. Milan Veščičík

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Kríza presvedčila aj posledných skeptikov, že dlhodobo udržať náklady pod kontrolou je možné len zavedením nákladového kontrolingu. Na prakticky orientovanom seminári spoznáte, ktoré sú nevyhnutné súčasti nákladového kontrolingu, ako nastaviť jeho podrobnosť a presnosť v rôznych firmách, a prečo nesmie byť nákladový kontroling len o nákladoch. Pútavý seminár je vedený interaktívnym spôsobom a jednotlivé témy sú demonštrované na konkrétnych príkladoch z praxe, ktoré budú účastníci riešiť spolu so skúseným lektorom.
Komu je určený Pracovníkom, zodpovedným za vybudovanie a optimálne nastavenie kontrolingu. Pre skúsených ekonómov poskytne inšpirácie, pre absolventov prinesie pohľad do podnikovej praxe. Majitelia firiem a manažéri pochopia princípy a možnosti finančného kontrolingu a ich rozhodnutia budú prinášať vyšší ekonomický prospech. Predpokladajú sa základné znalosti podnikovej ekonomiky účastníkov.
  • Ako využiť tradičné i netradičné členenie nákladov pri nákladovom kontrolingu (NK)?
  • Ako zakomponovať výkonové členenie nákladov do NK?
  • Hlavné kalkulačné metódy a ktoré z nich je kedy vhodné použiť?
  • Prečo nestačí riadiť iba náklady a čo ďalšie musí obsahovať NK?
  • Koľko nákladových stredísk zaviesť? Kedy a ako sledovať zisk strediska?
  • Ako zaviesť procesný kontroling a ako vytvoriť procesno-kalkulačný model?
  • Čo je to Activity Based Costing a ako ho využiť v NK?
  • Využiť pre NK účtovníctvo, alebo manažérsku nadstavbu?
  • V čom sa odlišuje účtovný výsledok hospodárenia od manažérskeho?
  • Diskusia, otázky, podnety
Komu je určený Pracovníkom, zodpovedným za vybudovanie a optimálne nastavenie kontrolingu. Pre skúsených ekonómov poskytne inšpirácie, pre absolventov prinesie pohľad do podnikovej praxe. Majitelia firiem a manažéri pochopia princípy a možnosti finančného kontrolingu a ich rozhodnutia budú prinášať vyšší ekonomický prospech. Predpokladajú sa základné znalosti podnikovej ekonomiky účastníkov.