Mentálne zdravie vo firmách

Dátum semináru: 23.05.2024 - 23.05.2024

Dátum semináru: 08.10.2024 - 08.10.2024

Dátum semináru: 11.12.2024 - 11.12.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: ManažmentMarketing od 260 € bez DPH

Školitel

Mgr. Katarína Fitala ACC

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Ako správne uchopiť mentálne zdravie vo vašej firme? Poznáte dopad chronického stresu na motiváciu a angažovanosť zamestnancov? Počas školenia so skúsenou lektorkou si vytvoríte a ujasníte rámec mentálneho zdravia vo vašej spoločnosti, pomenujete firemné stresory a zadefinujete konkrétne kroky, ktoré povedú k starostlivosti o mentálne zdravie.
Školenie je určené pre CEO, TOP manažment, HR pracovníkov a stredný manažment.
  • Mentálne zdravie a témy, ktoré prináša
  • Význam mentálneho zdravia a čo ho najviac ohrozuje
  • Aké stresory vplývajú na zamestnancov v pracovnom prostredí
  • Dopad chronického stresu na motiváciu, spoluprácu a angažovanosť
  • Čo firma získava, ak venuje pozornosť mentálnemu zdraviu

Zo školenia si odnášate:

  • Uchopenie mentálneho zdravia vo firemnom prostredí
  • Vytvorenie a ujasnenie rámca „mentálne zdravie“ vo vašej firme
  • Dopad mentálneho zdravia jednotlivca na mentálne zdravie firmy
  • Pomenovanie firemných stresorov
  • Zadefinovanie akčných krokov vedúcich k starostlivosti o rozvoj mentálneho zdravia vo firme
Školenie je určené pre CEO, TOP manažment, HR pracovníkov a stredný manažment.