Logistika distribúcie a skladovania

Dátum semináru: 14.05.2024 - 15.05.2024

Dátum semináru: 04.12.2024 - 05.12.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Clo a logistika

Kategória: CloLogistika od 450 € bez DPH

Školitel

Ing. Petr Sysel CLog.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Ako efektívne riadiť to, čo sa deje s tovarom od dokončenia výroby po odovzdanie zákazníkom? Aké činnosti sem patria a ako ich naplánovať a optimalizovať? Viete odhadnúť potrebu, veľkosť a rozmiestnenie skladov? Ktoré faktory ovplyvňujú stratégiu distribúcie a skladovania? Kto, kedy a v akej miere nesie riziko a náklady spojené s prepravou tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu? Náplňou tohto kurzu je moderne poňatá klasická logistická téma riadenia a uskutočňovania materiálového toku v dodávateľskom reťazci aj vnútri firmy. Riešenie zodpovedajúcich úloh distribúcie, skladovania, dopravy a manipulácie je sprevádzaná radom prípadových štúdií a výsledkov reálnych projektov z tejto oblasti. Súčasťou kurzu je téma najnovších technológií na identifikáciu a nechýba ani odborný pohľad do špeciálnych odborov, akými sú logistika nebezpečných vecí a city logistika. Exkluzívnym preberaným predmetom je projektovanie výrobných a skladových dispozícií (lay-out) a distribučných sietí.
Tieto klasické logistické témy sú určené skutočne všetkým logistikom – predovšetkým tým, ktorí potrebujú a chcú vedieť efektívne skladovať, manipulovať a dopravovať (distribuovať) materiálové a tovarové položky.

Čo vám odovzdáme a čo vás naučíme:

 • Orientovať sa v moderných distribučných systémoch a konceptoch SCM.
 • Správne voliť distribučnú sieť a kalkulovať jej výkonové a ekonomické parametre.
 • Používať moderné logistické a informačné technológie pre distribúciu.
 • Aplikovať dostupné skladové systémy a skladové technológie.
 • Používať rôznorodé systémy riadenia skladových lokácií.
 • Počítať a vyhodnocovať intenzitu manipulácie s materiálom.
 • Orientovať sa v obalových technológiách.
 • Orientovať sa v dopravných systémoch a ich parametroch.
 • Používať systematické projektovanie pre návrhy dispozícií (lay-out) skladov a výrobných prevádzok.
 • Pochopiť zásady logistiky nebezpečného tovaru.
 • Rozumieť trendom v oblasti city logistiky.
 • Používať moderné identifikačné systémy a štandardy GS1.
Tieto klasické logistické témy sú určené skutočne všetkým logistikom – predovšetkým tým, ktorí potrebujú a chcú vedieť efektívne skladovať, manipulovať a dopravovať (distribuovať) materiálové a tovarové položky.