Kontroling v malých spoločnostiach

Dátum semináru: 30.05.2024 - 30.05.2024

Dátum semináru: 13.08.2024 - 13.08.2024

Dátum semináru: 20.11.2024 - 20.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: RiadenieControlling od 220 € bez DPH

Školitel

Dr. Milan Veščičík

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Na prakticky orientovanom seminári spoznáte základné oblasti kontrolingu, ktoré sú potrebné v malých a jednoduchších stredných firmách, aby majitelia a manažéri mali prehľad o kľúčových oblastiach chodu firmy.
Majitelia firiem a manažéri pochopia princípy a možnosti kontrolingu a získajú inšpirácie, aby sa mohli rozhodnúť pre jeho efektívne zavedenie. Seminár je vhodný aj pre účtovníkov a ekonomických pracovníkov, pred ktorými stojí úloha zaviesť kontroling, rovnako aj pre absolventov, ktorým prinesie pohľad do podnikovej praxe.
  • Koncepcia kontrolingu a reportingu v malej firme
  • Kontroling finančného zdravia
  • Kontroling majetku a záväzkov
  • Kontroling tvorby hodnoty (zisku)
  • Nákladový kontroling
  • Produktový a zákaznícky kontroling
  • Základy plánovania v kontrolingu
  • Príklady jednotlivých reportov
Majitelia firiem a manažéri pochopia princípy a možnosti kontrolingu a získajú inšpirácie, aby sa mohli rozhodnúť pre jeho efektívne zavedenie. Seminár je vhodný aj pre účtovníkov a ekonomických pracovníkov, pred ktorými stojí úloha zaviesť kontroling, rovnako aj pre absolventov, ktorým prinesie pohľad do podnikovej praxe.