Interpretácia finančných a ekonomických ukazovateľov a ich využitie v riadení

Dátum semináru: 24.04.2024 - 24.04.2024

Dátum semináru: 09.07.2024 - 09.07.2024

Dátum semináru: 22.11.2024 - 22.11.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: ManažmentRiadenie od 260 € bez DPH

Školitel

Dr. Milan Veščičík

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Cieľom seminára je naučiť účastníkov určiť kľúčové ukazovatele ekonomickej výkonnosti a finančného rizika a tiež vedieť interpretovať ich meniace sa hodnoty a na ich základe urobiť správne rozhodnutia v praxi. Finančná a ekonomická analýza výsledkov firmy je povinná jazda v dnešnej turbulentnej dobe nielen vo veľkých korporáciách, ale aj v stredných a malých firmách. Riadenie pocitom a zotrvačnosťou – Takto to robíme odjakživa – môže priniesť rýchly koniec aj v dlhodobo úspešnom podniku. Okrem vypočítania množstva ukazovateľov, ktoré nám dokáže urobiť aj excel či špecializovaný softvér, je potrebné vedieť určiť kľúčové ukazovatele a najmä vedieť interpretovať ich meniace sa hodnoty a urobiť správne rozhodnutia.
Seminár je určený manažérom a majiteľom firiem, ekonómom a začínajúcim finančným riaditeľom, pracovníkom kontrolingu a všetkým ďalším, ktorých zaujíma táto problematika.
 • Prehľad ukazovateľov a interpretácia ich hierarchie
  • Na ktoré ukazovatele môžeme rovno zabudnúť?
 • Interpretácia ukazovateľov rentability a tvorby hodnoty
  • Máme primeraný zisk?
  • Akými spôsobmi môžeme vyhodnotiť, či firmu riadime v prospech majiteľa?
 • Interpretácia ukazovateľov rizika
  • Ktoré ukazovatele nám odhalia, že firma začína byť ohrozená?
  • Aké hodnoty likvidity a zadlženosti prezradia, že hráme zbytočne „na istotu“?
  • Čistý pracovný kapitál – jednoduchý indikátor hroziacej krízy
 • Ukazovatele v kríze: Kedy prestáva byť zisk dôležitý?
  • Sme na tom už tak zle, že musíme zachraňovať firmu aj na úkor zisku?
  • V ktorej etape finančnej krízy sa nachádzame a kam smerujeme?
 • Diskusia
Seminár je určený manažérom a majiteľom firiem, ekonómom a začínajúcim finančným riaditeľom, pracovníkom kontrolingu a všetkým ďalším, ktorých zaujíma táto problematika.