Daňová akadémia: Špecialista DPH

Dátum semináru: 28.09.2021 - 30.09.2021

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Účtovníctvo a dane

Kategória: DPH od 700 € bez DPH

Školitel

Ing. Milan Kúdela

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

3-dňový intenzívny certifikovaný kurz venovaný je problematike DPH. Obsahovo sa program zameriava na DPH tovarov, DPH v službách, odpočet dane, DPH vo vývoze a dovoze či riziká fakturácie medzi spriaznenými osobami. Všetky témy sú podané zrozumiteľnou formou a prezentované prostredníctvom konkrétnych praktických príkladov. V závere kurzu absolvujete záverečný test. Po jeho úspešnom zvládnutí vám vydáme certifikát daňovej akadémie: Špecialista DPH. Účastníkom zaručujeme individuálny prístup kvalitného lektora. Kurz je súčasťou daňovej akadémie spoločnosti Verlag Dashöfer.
Vzdelávací program je určený ekonómom, účtovníkom, daňovým poradcom, ktorí: chcú patriť medzi špičky vo svojom odbore, chcú odborne rásť, chcú potvrdiť úroveň svojich vedomostí a získať certifikát daňovej akadémie.
 • Základné zásady zákona o DPH.
 • Druhy registrácie a aspekty ich praktického použitia (najčastejšie chyby, judikatúra, prípadové reálne daňové kontroly).
 • Dodanie tovaru.
 • Dodanie služieb.
 • Bezodplatné dodanie.
 • Spracovateľské operácie na tovare (judikatúra a prípadové reálne daňové kontroly)
 • Premiestnenie tovaru.
 • Riziká fakturácie medzi spriaznenými osobami (judikatúra a prípadové reálne daňové kontroly).
 • Medzinárodná doprava a DPH.
 • Reťazové obchody.
 • Odpočítanie dane.
 • Predaj a prenájom nehnuteľností (najčastejšie chyby, judikatúra a prípadové reálne daňové kontroly)
 • Vývoz a dovoz tovarov z pohľadu DPH.
 • Fiškálne preclenie.
 • Doklady a zákon o DPH.
 • Prevádzkareň pre účely DPH
 • Opravné doklady a storno doklady k DPH (najčastejšie chyby, Judikatúra a prípadové reálne daňové kontroly)
Vzdelávací program je určený ekonómom, účtovníkom, daňovým poradcom, ktorí: chcú patriť medzi špičky vo svojom odbore, chcú odborne rásť, chcú potvrdiť úroveň svojich vedomostí a získať certifikát daňovej akadémie.