Biznis a spoločenská etiketa v praxi

Dátum semináru: 26.06.2024 - 26.06.2024

Dátum semináru: 09.10.2024 - 09.10.2024

Dátum semináru: 05.12.2024 - 05.12.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Marketing a predaj

Kategória: MarketingPredaj od 220 € bez DPH

Školitel

PhDr. Tatiana Lesayová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Získajte najnovšie informácie o všeobecne prijateľných zásadách biznis etikety a spoločenskej etikety v praxi, Vystupujte profesionálne, dokonale reprezentujte seba i vašu organizáciu na rôznych podujatiach pracovného a spoločenského charakteru.
Školenie je určené všetkým, ktorí chcú získať potrebné vedomosti z biznis a spoločenskej etikety.
 • Kategórie spoločenskej významnosti, pravidlá dávania prednosti, vybrané pravidlá diplomatického protokolu
 • Prednostné poradie pri rôznych pracovných a spoločenských príležitostiach
 • Prvý a posledný dojem, ako ich nepokaziť, význam verbálnej i neverbálnej komunikácie (reč tela, komunikácia predmetmi, farbami, činmi)
 • Pozdravy, podávanie rúk, bozky pri stretnutiach, oslovovanie v osobnej a dištančnej komunikácii (akademické tituly, hodnosti, slečna/pani), predstavovanie seba a druhých, tykanie a vykanie
 • Pracovné stretnutia, typy pracovných stretnutí, priebeh: vítanie návštev, predstavovanie sa, práca s vizitkami, zasadací poriadok, ponúkanie občerstvenia, ukončenie a rozlúčenie sa s návštevami, čomu sa vyhnúť
 • Multikultúrne pracovné stretnutia, čo je potrebné vopred vedieť a zabezpečiť
 • Efektívna písomná, telefonická, elektronická komunikácia a ich psychologická účinnosť
 • Pravidlá zostavovania rokovacieho zasadacieho poriadku
 • Obliekanie sa do práce (formálne, neformálne), nové prvky v klasickej elegancii u mužov a žien, čo sa zmenilo, vizáž, doplnky, čomu sa vyhnúť
 • Pracovné spoločenské podujatia (biznis raňajky, branč, obed, večierky, párty)
 • Služobné cesty, konferencie, online mítingy – vhodné a nevhodné prvky
 • Práca s pozvánkami, čítanie pozvánok (prenosné, neprenosné), skratky na pozvánkach, odpovede na pozvanie, dress code
 • Spoločenské podujatia, typy, priebeh, úloha hostiteľa, zostavovanie zasadacieho poriadku, príhovory, prípitok, small talk, správanie sa, najčastejšie prehrešky a ako im predísť
 • Stolovanie, správanie sa pri stole, nehody a čo je tabu
 • Účasť na spoločenských podujatiach, obliekanie sa, vhodné darčeky a dary, kvety a kytice – kedy a aké sú vhodné
 • Ostatné podľa požiadaviek účastníkov
Školenie je určené všetkým, ktorí chcú získať potrebné vedomosti z biznis a spoločenskej etikety.