Ako nastaviť kompetenčné modely

Dátum semináru: 15.05.2024 - 15.05.2024

Dátum semináru: 23.08.2024 - 23.08.2024

Dátum semináru: 18.10.2024 - 18.10.2024

Dátum semináru: 13.12.2024 - 13.12.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Marketing a predaj

Kategória: MarketingPredaj od 260 € bez DPH

Školitel

PhDr. Tatiana Lesayová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Kompetenčný model je základný nástroj pre riadenie ľudských zdrojov. Naučte sa vytvoriť kvalitný kompetenčný model a implementovať ho vo vašej spoločnosti.
Personalistom, manažérom a špecialistom útvarov HR a mzdovým útvarom.

Kompetenčný model ako základný nástroj riadenia ľudských zdrojov

 • Klasický prístup ku kompetenciám
 • Moderný prístup ku kompetenciám

Členenie kompetencií

 • Funkčné kompetencie (odborné, „tvrdé“ faktory)
 • Behaviorálne kompetencie („mäkké“ faktory: sebariadenie, riešenie problému, interpersonálne kompetencie)

Vytváranie kompetenčného modelu

 • Analytická časť
 • Formulácia kľúčových kompetencií
 • Tvorba pozorovaného správania
 • Implementácia do personálnych činností

Postup pri tvorbe a implementácii kompetenčného modelu (príklady z praxe)

Najčastejšie chyby pri zavádzaní kompetenčných modelov

Využitie kompetenčného modelu

 • Pri nábore a výbere zamestnancov
 • V hodnotení pracovného výkonu zamestnancov
 • V rozvoji zamestnancov
 • Pri odmeňovaní
 • V plánovaní kariéry
 • Pri budovaní firemnej kultúry
Personalistom, manažérom a špecialistom útvarov HR a mzdovým útvarom.