eKasaPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 30. októbra 2019 zobraziť celý profil

Aktuálne eviduje tržby v systéme eKasa takmer 140 000 pokladníc z celkového počtu približne 220 000 evidovaných v systéme eKasa. Podnikatelia z niektorých odvetví si plnia svoje povinnosti zodpovednejšie ako iní. Finančná správa upozorňuje podnikateľov, ktorí evidujú tržby v pokladnici a ešte neprešli na systéme eKasa, aby tak spravili okamžite. Do konca roka nezostáva veľa času a personálne kapacity výrobcov pokladníc a servisných organizácií sú zo dňa na deň vyťaženejšie.  

Počet pokladníc zapojených do systému eKasa stále stúpa

Aktuálne v systéme eKasa eviduje tržbu 138 608 pokladníc. Stúpajúci počet pokladníc evidujúcich tržby v systéme eKasa dokazuje aj počet denne vydaných pokladničných dokladov. Ten sa pohybuje na úrovni približne 4,2 mil. pokladničných dokladov za deň.

Podnikatelia z niektorých odvetví si plnia svoje povinnosti zodpovednejšie ako iní

Napríklad približne 74% pokladníc v sektore doprava (taxi, nákladná doprava a pod.) je pripojených do systému. Veľmi dobre sú na tom aj prevádzky v oblastiach ako výroba, zdravotníctvo, vzdelávanie, kozmetické a kadernícke služby a pod. Vo všetkých týchto sektoroch presahuje počet pripojených pokladníc v systéme eKasa 60% zo všetkých pokladníc v sektore.

Na druhej strane, v sektore ubytovaciestravovacie služby, v ktorom sa nachádza približne 10% všetkých pokladníc na trhu, eviduje tržby cez eKasu iba približne 45% z nich. V sektore veľkooobchod, do ktorého patrí približne 11% všetkých pokladníc na trhu, eviduje tržby v eKase približne 51% pokladní z tohto sektoru. Najviac nepripojených pokladníc je stále v sektore maloobchod. V maloobchode sa nachádza 27% všetkých pokladníc celého trhu, pričom počet nepripojených pokladníc sa pohybuje na úrovni 44% z nich.

Finančná správa upozorňuje, že podnikatelia, ktorým bol pridelený kód pokladnice eKasa klient, by nemali čakať a tržby by mali čo najskôr začať v systéme evidovať. Vyhnú sa tak zbytočnému stresu počas posledných koncoročných dní, a tým aj pokute.

eKasa je totiž povinná od 1. júla pre všetkých podnikateľov, ktorí aj doteraz evidovali tržbu. Jediná úprava nastala iba pri pokutách, keď poslanci NR SR zaviedli prechodné obdobie do konca roka pre neudeľovanie pokút tým podnikateľom, ktorí požiadali o pridelenie kódu eKasa klient a čakajú na dodanie svojej online registračnej pokladnice ORP.

Do konca roka však nezostáva veľa času a personálne kapacity výrobcov pokladníc a servisných organizácií sú zo dňa na deň vyťaženejšie.