Zníženie hodnoty majetku (impairment) – IAS 36 a zníženie hodnoty zásob – IAS 2

Dátum semináru: 26.06.2024 - 26.06.2024

Dátum semináru: 10.09.2024 - 10.09.2024

Dátum semináru: 19.11.2024 - 19.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Účtovníctvo a dane

Kategória: Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS US GAAP od 300 € bez DPH

Školitel

Ing. Jana Mundierová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Školenie je venované opravným položkám k dlhodobému majetku podľa IFRS. Obsahom kurzu je zníženie hodnoty pozemkov, budov, zariadení, investícií do nehnuteľností a nehmotných aktív vrátane goodwilu. Zároveň sa budeme venovať problematike zníženia hodnoty zásob podľa IAS 2.
Seminár je určený finančným riaditeľom, konateľom, manažérom a účtovníkom.

IAS 36 Zníženie hodnoty majetku

 • Posúdenie prípadného zníženia hodnoty – indikácia
 • Test na zníženie hodnoty
 • Späť získateľná čiastka (hodnota z používania alebo fair value znížená o náklady spojené s predajom)
 • Vykázanie straty zo zníženie hodnoty u samostatných aktív
 • Peňazotvorné jednotky
 • Celopodnikové aktíva
 • Rozdelenie straty zo zníženia hodnoty v rámci peňazotvornej jednotky
 • Peňazotvorné jednotky a goodwill
 • Testovanie goodwillu na stratu zo zníženia hodnoty – IFRS 3 podnikové kombinácie
 • Zrušenie straty zo zníženia hodnoty u samostatných aktív a u peňazotvornej jednotky

IAS 2 Zásoby

 • Definícia zásob
 • Oceňovanie zásob
 • Čistá realizovateľná hodnota
 • Vykazovanie straty zo zníženia hodnoty zásob (opravné položky)
 • Zrušenie straty zo zníženia hodnoty zásob
Seminár je určený finančným riaditeľom, konateľom, manažérom a účtovníkom.