Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy pre mestá a obce – zmeny od 1. 1. 2024

Dátum semináru: 10.05.2024 - 10.05.2024

Dátum semináru: 12.08.2024 - 12.08.2024

Dátum semináru: 21.10.2024 - 21.10.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: Environmentalistika od 220 € bez DPH

Školitel

Ing. Peter Gallovič

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Školenie šité na mieru mestám a obciam. Získajte prehľad o zákone o odpadoch a vykonávacích predpisoch, povinnostiach a zmenách v roku 2024.
Školenie určené prioritne mestám a obciam.
  • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a schválené zmeny
  • Základné pojmy a základné ustanovenia
  • Všeobecné povinnosti obcí pri nakladaní s odpadmi
  • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v zmluvách so zberovými spoločnosťami
  • Komunálny odpad – zmena definícií a úprava zodpovednosti za nakladanie, triedený zber kuchynského odpadu od občana – úprava
  • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti – úprava
  • Nové znenie § 103 – Informačný systém odpadového hospodárstva
  • Novely iných zákonov – zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku
  • Účinnosť ustanovení novely zákona o odpadoch
  • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok
Školenie určené prioritne mestám a obciam.