Základná finančná kontrola a rozpočet v samospráve obcí a miest

Dátum semináru: 06.06.2024 - 06.06.2024

Dátum semináru: 12.08.2024 - 12.08.2024

Dátum semináru: 03.10.2024 - 03.10.2024

Dátum semináru: 09.12.2024 - 09.12.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Verejná správa a školstvo

Kategória: Verejná správaSamospráva od 260 € bez DPH

Školitel

Dr. Jozef Sýkora MBA

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Téma seminára sa venuje základnej finančnej kontrole v prostredí verejnej správy a územnej samosprávy. Lektor sa zaoberá praktickému prehľadu povinností a náležitostí výkonu základnej finančnej kontroly.
Zamestnanci (ekonómovia, rozpočtári) kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a poisťovní, obcí, miest, škôl, zariadení, vyšších územných celkov a rozpočtových, príspevkových a preddavkových organizácií zodpovedných za overenie finančných operácií (a to majetkári, účtovníci, kontrolóri, štatutári, riaditelia vedúci zamestnanci).

Súčasťou prednášky je podrobný popis praktického výkonu základnej finančnej kontroly pre rok 2023 aj s ohľadom na novelizované Metodické usmernenie MF SR, ktoré je účinné od septembra 2022.

Lektor spracoval komentár k zákonu č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Webinár sa bližšie zaoberá spôsobom praktického výkonu základnej finančnej kontroly z pohľadu príjmov, výdavkov, právnych úkonov a iných úkonov majetkovej povahy ako aj z pohľadu inventarizácie. Účastníkom je prezentovaný výkon finančnej kontroly na vzorových príkladoch z praxe kontrolóra. Lektor sa v rámci webinára zaoberá formálnymi a vecnými náležitosťami základnej finančnej kontroly.

Na webinári sa dozviete aj:

  • Ako správne zostaviť si internú smernicu,
  • čo všetko má obsahovať pečiatka alebo krycí list,
  • zastupovanie zamestnancov,
  • vzory z praxe kontrolóra,
  • odporúčania pre koniec roka 2023 a rok 2024
  • pravidlá správneho uvedenia dátumov a podpisov.
Zamestnanci (ekonómovia, rozpočtári) kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a poisťovní, obcí, miest, škôl, zariadení, vyšších územných celkov a rozpočtových, príspevkových a preddavkových organizácií zodpovedných za overenie finančných operácií (a to majetkári, účtovníci, kontrolóri, štatutári, riaditelia vedúci zamestnanci).