Základná finančná kontrola a rozpočet v samospráve obcí a miest

Dátum semináru: 20.08.2021 - 20.08.2021

Dátum semináru: 03.12.2021 - 03.12.2021

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Verejná správa a školstvo

Kategória: Verejná správaSamospráva od 159 € bez DPH

Školitel

Dr. Jozef Sýkora MBA

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Praktický online seminár sa venuje frekventovaným otázkam zo života obcí, miest a organizácií v samospráve z pohľadu zákona o finančnej kontrole a audite, a to bez „čítania zákona“. Lektor sa detailnejšie zaoberá správnymi výkonmi s využitím praktických rád a odporúčaní do dennej praxe. Téma je vhodná pre rozpočtárov obcí a škôl, ako aj účtovníkov a zamestnancov finančných oddelení (úsekov rozpočtu). Venovať sa budeme aj návrhu rozpočtu a rozpisu rozpočtu z pohľadu základnej finančnej kontroly a správnosti overovania. Rovnako opatreniam a dokumentácii týkajúcej sa rozpočtu a výkonu základnej finančnej kontroly.
Zamestnancom (ekonómovia, rozpočtári, vedúci finančných oddelení) obecných úradov, miestnych úradov, vyšších územných celkov a rozpočtových, príspevkových a preddavkových organizácií zodpovedných za overenie finančných operácií (mzdári, personalisti, účtovníci, kontrolóri, štatutári, riaditelia vedúci zamestnanci a hlavní kontrolóri).

Súčasťou seminára je výpočet povinností subjektov verejnej správy, a to najmä:

  • Finančné operácie – prehľad a náležitosti
  • Overovanie finančných operácií a ich častí pri rozpočtovej skladbe
  • Náležitosti výkonu základnej finančnej kontroly z pohľadu rozpočtára
  • Interné smernice subjektov a odporúčania
  • Diskusia k téme
Zamestnancom (ekonómovia, rozpočtári, vedúci finančných oddelení) obecných úradov, miestnych úradov, vyšších územných celkov a rozpočtových, príspevkových a preddavkových organizácií zodpovedných za overenie finančných operácií (mzdári, personalisti, účtovníci, kontrolóri, štatutári, riaditelia vedúci zamestnanci a hlavní kontrolóri).