US GAAP – komplexný kurz II.

Dátum semináru: 18.04.2024 - 19.04.2024

Dátum semináru: 18.07.2024 - 19.07.2024

Dátum semináru: 12.12.2024 - 13.12.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Účtovníctvo a dane

Kategória: Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS US GAAPÚčtovníctvo od 700 € bez DPH

Školitel

Prof. RNDr. Darina Saxunová PhD.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Dvojdňové modulové školenie je nadstavbou školenia US GAAP - komplexný kurz I. Ponúka účastníkom možnosť lepšie sa orientovať v témach dlhodobého majetku, faktoringu a forfaitingu. Zároveň kurz rieši témy, ako reporting materskej spoločnosti a podnikové kombinácie.
ekonómom, účtovníkom, záujemcom o problematiku

1. deň

 • Dlhodobý majetok – zopakovanie z 1. kurzu a rozšírenie o tému kapitalizácia úrokov pri obstaraní dlhodobého majetku.
 • Predaj a výmena rovnakého a podobného dlhodobého majetku.
 • Realizačný princíp v špecifických situáciach– splátkový predaj, franchising.
 • Faktoring a forfaiting (predaj pohľadávok a predaj zmeniek).
 • Vplyv zmien kurzov cudzích mien, príklady z praxe.
 • Diskusia.

2. deň

 • Reporting pre materskú spoločnosť:
  • ako spracovať reporting pre materskú spoločnosť v dcérskej spoločnosti,
  • podnikové kombinácie a reporting,
  • nehmotný majetok – v podnikovej kombinácii a reporting,
  • konsolidovaná účtovná závierka v materskej spoločnosti a reporting, príklady.
 • Diskusia.
ekonómom, účtovníkom, záujemcom o problematiku